Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 1999. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, ez a tavalyi évben számítógépes szolgáltatások nyújtásából állt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    Az 1999. évben konszolidálódott az Egyesület tevékenysége. Nagyrészben megoldódtak az elhelyezési, kommunikációs szervezeti gondok, kialakult az új helyzetnek megfelelő működési séma. Az Egyesületben működő csoportok így lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket egymással és az Elnökséggel összehangolják, és így sikereket érjenek el.
    Sajnálatos veszteség érte Egyesületünket és a Fotókört, mikor tavaly nyáron elhunyt Vincze János, a Fotókör vezetője. Az 1999. évben a Fotókör tíz önálló kiállítás létrehozásában, bemutatásában vett részt, sikeresen lebonyolították a megyei fotópályázatot, öt helyen is bemutatásra került az Erdélyi távlatok című kollektív anyaguk. (Ebből kettő Erdélyben.)
    A Csík Zenekar a tőlük megszokott magas szakmai színvonalon tevékenykedett. Az előző évekhez képest a változás annyi, hogy ehhez kellő lehetőséget, kereteket kaptak. Így főszereplőjévé válhattak mind a március 15-i, mind az augusztus 20-i központi budapesti ünnepségeknek. Vendégszerepeltek angliai testvérvárosunkban Coventryben. Karnyújtásnyira voltak a (jól megérdemelt) világhírtől, hiszen kijelölt közreműködői lettek volna a NATO beiktatási ünnepségeknek Washingtonban. Ez sajnos a nemzetközi politika alakulása miatt nem valósult meg, de bízunk benne, hogy nem feledkeznek meg róluk a továbbiakban sem.
    A Kurázsi Táncműhely kétszer is vendégszerepelt Németországban, több jelentős hazai fellépésük is volt, szakmailag és emberileg az erdélyi adatközlők meghívásával létrehozott öt éves jubileumi fellépésük adta a legtöbbet. Utánpótlás csoportjukra a nehéz körülmények ellenére is az erőteljes, folyamatos felkészítő munka, növekvő taglétszám és érdeklődés a jellemző. A Fabatka Együttes fejlődésére nem volt jó hatással a tagok felének hosszan tartó külföldi tartózkodása. Megbízhatóan végezték a táncműhely zenei kíséretét, de ennél többet nem nyújtottak.
    A Renaissance Consort fellépéseiben kissé visszafogottabb volt a tőlük megszokottnál. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy szorgos műhelymunka folyik köreikben, készülnek a húsz éves fennállásuk ünnepi műsorára, illetve folytatják a Kályoni Kódex anyagának hangszerelését, feldolgozását.
    Óriási sikerekkel büszkélkedhet ugyanakkor a Miraculum Gyermekkórus és az Aurin Leánykar. Ebben természetesen a karvezető elhivatottsága, a gyermekek és a szülők odaadó munkája a meghatározó, de bizonyára hozzájárult sikereikhez az egyesületi tagsággal járó segítség is. A Miraculum Gyermekkórus tavaly márciusban Budapesten a Nemzetközi Kórusversenyen, májusban a szlovéniai Celjében Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztiválon, júniusban Komlón Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon végeztek az első helyen. Az év végén Belgiumban vettek részt az Europalia Hungaria fesztiválon. A 14 év feletti leányokból szerveződő Aurin Leánykar márciusban Budapesten Nemzetközi Kórusversenyen, júniusban a németországi Pohlheimben Nemzetközi Kórusversenyen, októberben az olaszországi Riva Del Gardában Nemzetközi Kórusversenyen első helyezést értek el. Nemzetközi hírnevük egyre nő, Ausztráliából, Japánból is látogatnak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult. Másodízben folyt be az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel, melynek összege - valószínűleg az előre elkészített felajánlási nyomtatványok alkalmazása következtében - megduplázódott. Ezt a pénzt a Miraculum Gyermekkórus kiadásaira fordítottunk. Központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk, ellenben a helyi önkormányzat nyújtott támogatást a Kurázsi Táncműhelynek. Bízunk abban, hogy ez a forrás a következő években egyre jobban bővül. Az alapítványi támogatás örvendetesen növekedett. A Lakitelek Alapítvány visszatért támogatóink sorába (Kurázsi Táncműhelynek 300.000 Forintot utalt át). Több év után ismét sikeresen pályáztunk a Pro Renovanda Hungariae Alapítványhoz (Miraculum Gyermekkórusnak 100.000 Forintot nyertünk). Bár a Soros Alapítvány pénzbeli támogatást nem nyújtott, de a C3 Kulturális Központ által fenntartott 5 MByte tárhelyet szerverén - a szervezeti változások ellenére - biztosítja számunkra. (http://www.c3.hu/~kcasinok/) Fontos szerephez jutott az ingyenes e-mail cím is. ( , illetve ) Az Egyesületbe tömörülő csoportok megjelentek az Interneten, hogy az általuk képviselt eszmeiséget, a létrehozott kulturális értékeket az eddigi hagyományos információhordozókon túl ezen a kommunikációs csatornán keresztül is ismertessék, bemutassák, elérhetővé tegyék. Továbbra is jelen van a vállalkozói támogatás (a Csík Zenekar tevékenységével kapcsolatban), bár csökkenő mértékben. Kissé csökkent a belföldi magánszemélyek lakossági támogatása is, de örvendetesen megjelent a külföldi magánszemélyi támogatás. Az SZJA szabályok változása miatt a következő években csökkenhet a lakossági támogatás, a külföldi támogatás pedig nagyon esetleges, nem valószínűsíthető minden évben. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Lényegében nem változott a kamatbevételek nagyságrendje, amely a bankköltségeket sem fedezi. Természetes személytől származó tagdíjbevétel nem volt a tavalyi évben. Az alaptevékenységből származódó ár- és díjbevétel kismértékű növekedést mutatott. Hatszorosára nőtt a vállalkozási tevékenység bevétele, mely részben a törvényi változások következménye. Másrészt az infrastruktúra létrehozásával és működtetésével kapcsolatos költségei miatt vált szükségessé. A készletekben változás nem történt.
    A kiadások 96 %-a a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítódott, a maradék 4 % az Egyesület tevékenységének fenntartására fordított közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.)
    Fentieket figyelembe véve a tárgyévi eredmény -256.000 Ft-s egyenleget mutat. Ez a támogatás és a tevékenység asszinkronitásának következménye. Ez a konkrét eset is rámutat arra, hogy az eddigieket is meghaladó mértékben törekednünk kell a saját tőke növelésére. Egyre több az olyan pályázat, amely már a meghirdetésekor, vagy a lebonyolítás során azt az elvet követi, hogy csak a támogatott program megvalósítása után fizet. (Néha hónapokkal később.) Az a szervezet, mely nem rendelkezik mobil, könnyen átcsoportosítható pénzösszegekkel kilátástalan helyzetbe jut, tevékenységének korlátozására kényszerül.
    Vállalkozási bevételeink részaránya nem haladta meg az adómentességre jogosító 10%-os arányt, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét az 1999. évben.

Kecskemét, 2000. május 9.

 

Salánki István
a KKKE elnöke