Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2000. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, ez a tavalyi évben számítógépes szolgáltatások nyújtásából állt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2000. év nyaráig az Egyesület tevékenysége zavartalan volt. Az Egyesületben működő csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket egymással és az Elnökséggel összehangolják, és így sikereket érjenek el. Sajnos 2000 augusztusában a székhelyként bejelentett hetényegyházi könyvár (az Egyesület elnökének munkaviszony megszűnése miatt) helyiségeit már nem vehettük igénybe. Elkezdődött az új székhely keresése, az irattár az elnök lakásán (6000 Kecskemét, Bajza u. 15. 1/3.) kerület elhelyezésre.
    A Fotókör tagjainak régi terve teljesült, amikor 2000 májusában az országos fotóhónap eseményeivel kapcsolódva sikerült megszervezni Vincze János, a Fotókör elhunyt vezetője emlékkiállítását. Nem is akármilyet! Egy délután nyílt meg „Emberek” címmel Hetényegyházán, „Tájak” címmel a kecskeméti Tiszti Klubban, „Alkotások” címmel az Interneten, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének szerverén (megnyitó a könyvtárban). Ezen a virtuális kiállítóhelyen azóta is látható Vincze János több, mint 150 fotója, olvashatóak a kiállítások megnyitóin elhangzott szövegek. A kör kezdi újraszervezni önmagát, Fehér Kálmán és Ujvári Sándor vállalta a technikai és szakmai vezetést. Szervezésükben nyáron Kecskemét környéki fotótábort rendeztek. A kör tagjai szerepeltek Kecskeméten, Szentesen, Budapesten fotópályázatokon. Kalandos körülmények között hazatért az „Erdélyi távlatok” című anyaguk, melyet 2000 májusában kiállítottak a 2. Széchenyivárosi Fesztivál és Búcsú keretében.
    A Csík Zenekar tagjai tartalmas évet zártak 2000-ben. Az évfolyamán 107 előadás, illetve táncház közreműködői voltak itthon és külföldön. Sikeresen szerepeltek Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Svájcban. Igen jelentős szerepet kaptak a Magyar Millenniumi Kulturális Napok rendezvénysorozatán, az ausztráliai Sydneyben az olimpiai játékokhoz kapcsolódóan. Szerepelnek a Táncháztalálkozó 2000. lemezen.
    A Kurázsi Táncműhely jelentős szakmai sikereket könyvelhetett el. Meghívást kaptak a Néptáncantológiára, ismét kiválóan minősültek, és pontszámuk alapján Magyarország legjobb tíz táncegyüttese között tarthatjuk őket számon. Utánpótlás csoportjukra a nehéz körülmények ellenére is az erőteljes, folyamatos felkészítő munka, növekvő taglétszám és érdeklődés a jellemző. A sok fellépés közül legjelentősebb a decemberben erdélyi adatközlők és kecskeméti és környéki diákok szereplésével megrendezett „Apáról fiúra” című produkciójuk volt. A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét.
    A Renaissance Consort húsz éves jubileumát két jelentős rendezvénnyel ünnepelte. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében március 29-én Kecskeméten az EFMK-ban „Csodálatos reneszánsz” címmel adtak látványos nagysikerű hangversenyt. Ezen a Renaissance Consort mellett a Viella Toris Gambaegyüttes, a Vox Nova Énekegyüttes (mindkettő Budapestről), a Pavane Történelmi Táncegyüttes (Szeged) és a Kecskeméti Színitanoda növendékei is közreműködtek. A koncert egyes részleteit Szolnokon és Dunaújvárosban is bemutatták. Október elsején a zene világnapján a kecskeméti Nagytemplomban adták elő a „Kájoni Kódex” című produkciójukat. A XVII. századi Erdély zenei világát őrző alkotásokat az együttes hangszerelte újra. Az Ars Nova és neves budapesti vendégművészek közreműködésével előadott műsor nagy sikert aratott. A csoport tagjai még több helyen felléptek az év során ezek közül említésre méltó a Somorjai Zenei Napokon (Szlovákia) való vendégszereplés, amelyet a Soros Alapítvány is támogatott.
    Folytatta tündöklő pályafutását a Miraculum Gyermekkórus és az Aurin Leánykar. A Miraculum Gyermekkórus 37 koncertet adott, amelyek közül kiemelkedik a székesfehérvári kórusfesztivál, a balatonfüredi és nyíregyházi kórusverseny. Legjelentősebbnek a linzi I, Kórusolimpián való szereplésüket tartjuk, aranyéremmel második helyen végeztek. Az Aurin Leánykar 58 alkalommal lépett közönség elé. Romániában, Norvégiában, Olaszországban, és Szlovákiában is növelték városunk hírnevét. Nagy sikert arattak a Székelyfonóban. Első helyezést értek el a debreceni nemzetközi kórusversenyen és a budapesti Kodály Zoltán Kórusversenyen, második helyezést az arezzoi nemzetközi kórusversenyen. Sikeresen végighaladtak a Kultúrával a Nyugat Kapujában millenniumi nemzeti fesztivál fordulóin és eljutottak a legjobbak közé. A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, Dél-Afrikából, Japánból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért. Mindkét kórus szerepel a Kodály dallamok Kecskemétről a Millennium évében című CD lemezen.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: közhasznú tevékenységünkből származó bevétel nagyságrendjében az előző évhez hasonló. Mintegy 30 %-kal nőtt a közhasznú célra, működésre kapott támogatás. Örvendetesen megnőtt, mintegy megduplázódott a pályázati úton elnyert támogatás. Mintegy megháromszorozódott az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel. Ezt a pénzt a Miraculum Gyermekkórus I. Nemzetközi Kórusolimpián való részvételére fordítottunk. Ugyancsak a gyermekkórus külföldi fellépésére használtuk fel a központi költségvetési szervtől kapott támogatást. A Lakitelek Alapítvány és a Pro Renovanda Hungariae Alapítvány megmaradt támogatóink sorába. Örvendetesen bővült a helyi önkormányzat nyújtotta támogatás. A Kurázsi Táncműhelynek, a Renaissance Consortnak és a Csík Zenekarnak is jutott támogatás. Továbbra is jelen van a vállalkozói támogatás (a kórusok tevékenységével kapcsolatban). Megmaradt a belföldi magánszemélyek lakossági támogatása. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Természetes személytől származó tagdíjbevétel nem volt a tavalyi évben. Az alaptevékenységből származódó ár- és díjbevétel kismértékű csökkenést mutatott. A vállalkozási tevékenység bevétele normális szintre állt vissza. A készletekben változás nem történt. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)
    A kiadások 98 %-a a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítódott, a maradék 2 % az Egyesület tevékenységének fenntartására fordított közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.) A kiadások többségében megfeleltek a költségvetésben előirányzottaknak, az egyéb költség, ráfordítás rovatnál jelentkezik mintegy tizenkétszeres méretű eltérés, ennek oka, hogy az előző években nem volt ilyen kiadás, ezért nem lehetett tervezni.
    A tárgyévi eredmény -84.000 Ft-os egyenleget mutat. Vállalkozási bevételeink részaránya nem haladta meg az adómentességre jogosító 10%-os arányt, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2000. évben.

Kecskemét, 2001. május 19.

 

Salánki István
a KKKE elnöke