Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2001. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de a 2001. év folyamán ilyen nem történt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2001. évben az Egyesület tevékenysége zavartalan volt. Az Egyesületben működő csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket egymással és az Elnökséggel összehangolják, és így sikereket érjenek el. Sikerrel járt az új székhely keresése, több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében kaptunk helyet. Levelezési címünk és az irattár az elnök lakására (6000 Kecskemét, Bajza u. 15. 1/3.) kerület áthelyezésre.
    A Fotókör kezdi újraszervezni önmagát, Fehér Kálmán és Ujvári Sándor vállalta a technikai és szakmai vezetést. Szervezésükben nyáron immár másodjára Kecskemét környéki fotótábort rendeztek. A kör tagjai eredményesen szerepeltek Szentesen és Törökszentmiklóson fotópályázatokon. 2001 májusában Kecskeméten kiállítottak a 3. Széchenyivárosi Fesztivál és Búcsú keretében. Önálló kiállítással mutatkoztak be a kecskeméti Helyőrségi Művelődési Otthonban, amely befogadta őket.
    A Csík Zenekar tagjai tartalmas évet zártak 2001-ben. Az évfolyamán közel 100 előadás, illetve táncház közreműködői voltak itthon és külföldön. Sikeresen szerepeltek Ausztriában, Franciaországban, Németországban, és a Vajdaságban. Igen jelentős szerepet kaptak a Millenniumi Sokadalom rendezvénysorozatán. Városi támogatással megszervezhették az „Ágas-bogas Népzenei Tábort” az Ifjúsági Otthon udvarán a „Zenélő Udvar” 6 rendezvényét. Őszre készült el harmadik „A kor falára” című CD-jük, melynek sikeres bemutatói voltak Budapesten, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán. Az egyesület több más csoportjával együtt részt vettek Kecskemét augusztus 20-ai ünnepi megemlékezésén.
    A Kurázsi Táncműhely jelentős szakmai sikereket könyvelhetett el. Pontszámuk alapján Magyarország legjobb tíz táncegyüttese között tarthatjuk őket számon. Meghívást kaptak a pécsi Harmadik Színházba és több budapesti országos rendezvényre. Részt vettek Tiszakécskén a Millenniumi Országzászló átadásán. Egész évben foglalkoztak egy kalocsai koreográfia elkészítésével, betanulásával. A csoport vezető táncosai számos, a népi kultúrát bemutató programban vettek részt Kecskeméten és a környező településeken. Tudásukat igyekeznek átadni többek között a „Hírös” Alapfokú Művészeti Iskolában, a Református Általános Iskolában Kecskeméten, az izsáki Sárfehér Tánccsoportban, a ménteleki hagyományőrzők körében stb. Utánpótlás csoportjukra a nehéz körülmények ellenére is az erőteljes, folyamatos felkészítő munka, növekvő taglétszám és érdeklődés a jellemző. A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét. Az egyesületi összefogás szép példája volt az augusztus 20-ai városi ünnepség, ahol a két népzenei és két tánccsoport legjobbjai együtt léptek fel.
    A Renaissance Consortot és egyesületünket is nagy veszteség érte, a zenekar meghatározó egyéniségének, Keller Mihálynak halálával. A szomorú esemény ellenére folyamatosan tevékenykedtek egész évben. Kéthavonta volt fellépésük Kecskeméten (az Aranyhomokban, az Iparkamaránál, a Barokk Napok rendezvénysorozatában, a tavaszi és nyári fesztiválon, a Zenélő Udvarban stb.) A tavasz és kora nyár a budapesti Zeneakadémia fellépéssorozatát hozta. Sikeresen tovább építették nemzetközi kapcsolataikat: eljutottak a dániai Horsens városába, felléptek testvérvárosunkban Marosvásárhelyen is.
    Jubileumi évéhez ért a Miraculum Gyermekkórus. Születésnapi koncertjén 6 más kecskeméti kórussal együtt zsúfolásig telt ház előtt léptek fel. A koncertet végighallgatta Kodályné Péczeli Sarolta és Kocsár Miklós is. A koncert legjobb darabjaiból „Kórusünnep 2001” címmel CD lemez került kiadásra. Sikeresen végighaladtak a Kultúrával a Nyugat Kapujában millenniumi nemzeti fesztivál fordulóin és eljutottak a legjobbak közé. A megyében csak az Aurin Leánykar tudta őket megelőzni. Több rádiós és televíziós felvétel készült velük, amelyek közül kiemelkedik a Millenáris Teátrum „Éneklő Magyarország” programja. Természetesen külföldön is bemutatkozhattak, meghívást kaptak az érsekújvári XI. Csengő Énekszó fesztiválra. Nagy sikereket értek angliai hangversenykörútjukon, melyet Roy Whittingham emlékére szerveztek.
    Az Aurin Leánykar tagjai első helyezést értek el a dániai Kalundborgban megrendezett nemzetközi kórusversenyen, Budapesten a VIII. Nemzetközi Kórusversenyen igen erős mezőnyben szintén első helyezést értek el, harmadik helyezést az arezzoi nemzetközi kórusversenyen. A Kultúrával a Nyugat Kapujában millenniumi nemzeti fesztivál szolnoki területi döntőjén is első helyezést értek el. Több rádiós és televíziós felvétel készült velük, amelyek közül kiemelkedik a Millenáris Teátrum „Éneklő Magyarország” programja és Fehér György Miklós szerzői estje. A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, több külföldi országból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért. Durányik László a kórusok karnagya egy hónapig Ausztráliában mutatta be a Kodály-módszer alkalmazását.
    Egyesületünk sikeresen pályázott az Információs Társadalom Programon, így egy komplett számítógépes rendszert kaphattunk, melyre már nagy szükségünk volt.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: közhasznú tevékenységünkből származó bevétel nagyságrendjében az előző évhez hasonló. Az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevételt a Miraculum Gyermekkórus angliai koncertkörútjára fordítottunk. Egyharmadára csökkent az alapítványi támogatás. Még mindig bővült a helyi önkormányzat nyújtotta támogatás, melyből a Kurázsi Táncműhelynek, a Renaissance Consortnak és a Csík Zenekarnak is jutott. Továbbra is jelen van a vállalkozói támogatás, bár jelentősen csökkent az előző évekhez képest (a kórusok tevékenységével kapcsolatban). Megmaradt a belföldi magánszemélyek lakossági támogatása, bár ez is csökkent. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Természetes személytől származó tagdíjbevétel nem volt a tavalyi évben. A közhasznú tevékenységből származódó ár- és díjbevétel növekedést mutatott. Vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.
    A kiadások 96 %-a a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítódott, a maradék 4 % az Egyesület tevékenységének fenntartására fordított közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.) A kiadások többségében megfeleltek a költségvetésben előirányzottaknak, az anyagjellegű ráfordítások, és az egyéb ráfordítások között történt egymillió forintos nagyságrendű átcsoportosítás.
    A tárgyévi eredmény 159.000 Ft-os egyenleget mutat. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2001. évben.

Kecskemét, 2002. május 19.

 

Salánki István
a KKKE elnöke