Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2002. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2002. évben az Egyesület tevékenysége zavartalan volt. Az Egyesületben működő csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket egymással és az Elnökséggel összehangolják, és így szép sikereket érjenek el, illetve a felmerülő komolyabb bajokat megoldják. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében van bejelentett székhelyünk. Levélcímünk és az irattár az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15. I. 3.).
    A Fotókör újraszervezi önmagát, Fehér Kálmán és Ujvári Sándor vállalta a technikai és szakmai vezetést. Szervezésükben nyáron immár harmadjára Kecskemét környéki fotótábort rendeztek. A kör tagjai eredményesen szerepeltek 5 hazai és 1 csehországi fotópályázaton. 2002 májusában Kecskeméten kiállítottak a 4. Széchenyivárosi Fesztivál és Búcsú keretében. Önálló kiállítással (No. 2.) mutatkoztak be a kecskeméti Helyőrségi Művelődési Otthonban, Szentesen, a „Látogatóban” című anyaggal Nagykőrösön. A marosvásárhelyi Fotóklubbal közösen Kecskemét és Marosvásárhely szecessziós épületeit bemutató kiállítási anyagot készítettek.
    A Csík Zenekar tagjai nehéz évzárót kaptak. Csík János, az együttes vezetője és névadója két zenésztársával súlyos autóbalesetet szenvedett. Megsegítésükre megmozdult a zenész-táncos szakma, a civil szervezetek és természetesen egyesületünk is. Azt EFMK-ban szervezett segélykoncert bonyolítását, illetve az országos koncertsorozat plakátjának kiadását vállaltuk. A kapott összeget csak ezen év (2003.) elején utalhattuk át a megnyílt segélyszámlára.
    A Kurázsi Táncműhely jelentős szakmai sikereket könyvelhetett el. Pontszámuk alapján Magyarország legjobb tíz táncegyüttese között tarthatjuk őket számon. Harmadszorra is megkapták a „Kiválóan minősült” címet, és így elnyerték a Martin György emlékérmet. A város támogatását tudva, Észtországba utaztak egy fesztiválra. A csoport vezető táncosai számos, a népi kultúrát bemutató programban vettek részt Kecskeméten és a környező településeken. Tudásukat igyekeznek átadni többek között a „Hírös” Alapfokú Művészeti Iskolában, a Református Általános Iskolában Kecskeméten, az izsáki Sárfehér Tánccsoportban, a ménteleki hagyományőrzők körében stb.
    A „Kiskurázsi” utánpótlás csoportjukra a nehéz körülmények ellenére is az erőteljes, folyamatos felkészítő munka, növekvő érdeklődés a jellemző. Többen közülük részt vettek romániai gyűjtőúton is.
    A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét, nagyban hozzájárulva az elért szakmai elismerés megszerzéséhez.
    A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben. 32 koncertet adtak összesen, Sikeresen tovább építették nemzetközi kapcsolataikat: egy szlovák és egy szlovák-cseh turnén vettek részt. Érdekes volt a középkori zene és a XXI. századi kommunikáció ötvözeteként létrejött kecskeméti televíziós road show.
    A Miraculum Gyermekkórus 2002. január elsején a Katona József Színház Újévi Koncertjén kezdte, és december 14-én karácsonyi koncertekkel zárta az évet. Közben sok értékes fellépés, a máltai és az észt köztársasági elnök, a norvég király a Megyei Közgyűlés köszöntése, I. hely a belgiumi Neerpelt kórusversenyén, sikeres szereplés a nyíregyházi Cantemus Fesztiválon.
    Az Aurin Leánykar tagjai első helyezést értek el az olaszországi Gradoban megrendezett nemzetközi kórusversenyen, harmadik helyezést az arezzoi (Olaszország) és a cantonigrosi (Spanyolország) nemzetközi kórusversenyen. Temesváron és Szolnokon fesztiválokon arattak osztatlan sikereket. Kiemelkedő volt angliai hangversenykörútjuk, ahol Bach János passiójában remekeltek a nemzetközi (angol-magyar) előadógárdában. Az évet svájci turnéval zárhatták. Több rádiós és TV felvételük készült.
    A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, több országból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: közhasznú tevékenységünkből származó bevétel arányaiban az előző évhez hasonló. Megkaptuk az Informatikai Hivatal támogatását (2001-ről) Nőtt az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel, amit az Aurin Leánykar olaszországi versenyére fordítottunk. Megszünt az alapítványi, a vállalkozói támogatás, csökkent a helyi önkormányzat nyújtotta támogatás, melyből a Kurázsi Táncműhelynek, a Fotókörnek jutott. Megmaradt a belföldi magánszemélyek lakossági támogatása, bár ez is csökkent. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Természetes személytől származó tagdíjbevétel nem volt a tavalyi évben. A közhasznú tevékenységből származódó ár- és díjbevétel csökkenést mutatott. Vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.
    A kiadások 95 %-a a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítódott, a maradék 5 % az Egyesület tevékenységének fenntartására fordított közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.) A kiadások többségében megfeleltek a költségvetésben előirányzottaknak. A tárgyévi eredmény 415.000 Ft-os egyenleget mutat. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2002. évben.

Kecskemét, 2003 május 17.

 

Salánki István
a KKKE elnöke