Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2003. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de a 2003. év folyamán ilyen nem történt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2003. évben az Egyesület tevékenysége zavartalan volt. Az Egyesületben működő csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket egymással és az Elnökséggel összehangolják, és így szép sikereket érjenek el, ill. a felmerülő komolyabb bajokat megoldják. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében van bejelentett székhelyünk. Levelezési címünk és az irattár az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15. I. 3.).
    A Fotókör újraszervezte önmagát, Fehér Kálmán és Ujvári Sándor vállalta a technikai és szakmai vezetést. Szervezésükben nyáron immár negyedszer Kecskemét környéki fotótábort rendeztek. A kör tagjai eredményesen szerepeltek 3 hazai fotópályázaton. 2003 májusában Kecskeméten kiállítottak az 5. Széchenyivárosi Fesztivál és Búcsú keretében. Önálló kiállítással („Hova tovább”) mutatkoztak be a kecskeméti Helyőrségi Művelődési Otthonban. A „Barangolás a Bugaci Kispöfögő nyomában” kiállításuk Kecskeméten és Budapesten is nagy sikert aratott.
    A Csík Zenekar Csík János, az együttes vezetője és névadója súlyos autóbalesete után újra talpra állt. Majdnem 100 alkalommal találkozhatott velük az érdeklődő közönség idehaza és külföldön is. (Görögország, Kanada, Svájc, Ausztria). Elkészült és sikeresen bemutatásra került a történetet feldolgozó televíziós film. Az EFMK-ban szervezett segélykoncert bevételét az év elején utaltuk át a megnyílt segélyszámlára.
    A Kurázsi Táncműhely jelentős szakmai sikereket könyvelhetett el 2003-ban is. Pontszámuk alapján Magyarország legjobb tíz táncegyüttese között tarthatjuk őket számon. Az év elején vehették át a Néptáncantológián a Martin György emlékplakettet. A város támogatását tudva, Csehországba, Brnoba utaztak egy fesztiválra. A csoport vezető táncosai számos, a népi kultúrát bemutató programban vettek részt Kecskeméten és a környező településeken. Közreműködtek a Vízműdomb mellett előadott „István, a király” előadásban is. Tudásukat igyekeznek átadni többek között a „Hírös” Alapfokú Művészeti Iskolában, az izsáki Sárfehér Tánccsoportban, a ménteleki hagyományőrzők körében stb. Hetven fős gyermek tánctábort szerveztek a nyáron Nógrád megyében.
    A „Kiskurázsi” utánpótlás csoportjukra a nehéz körülmények ellenére is az erőteljes, folyamatos felkészítő munka, növekvő érdeklődés a jellemző. Többen közülük részt vettek erdélyi gyűjtőúton is.
    A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét, nagyban hozzájárulva az elért szakmai elismerés megszerzéséhez.
    A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben. 15 koncertből álló sorozatot adtak megyénkben, felléptek Gyulán, Szegeden, Budapesten és többször Kecskeméten is. Sikeresen továbbépítették nemzetközi kapcsolataikat: egy erdélyi turnén vettek részt a Pavane történelmi táncegyüttessel közösen.
    A Miraculum Gyermekkórus 2003 folyamán 36 alkalommal lépett közönség elé. Első helyet értek el a IX. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen. Nyári koncertkörútjukon Belgiumban majd Angliában 19 nap alatt 13 alkalommal koncerteztek. Szakmailag nagy kihívás volt a Kodály Fesztiválon való közreműködésük. A rádió is közvetítette a Kadosa Pál emlékhangversenyt, amelyben Fischer Iván vezényelte a Miraculumot is! Sikerült kiadni a kórus második önálló CD lemezét.
    Az Aurin Leánykar tagjai második helyezést értek el IX. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen, második, illetve harmadik helyezést az arezzoi (Olaszország) Nemzetközi Kórusversenyen. A Belga Nagykövetség felkérésére a Nemzeti Galériában adtak koncertet a Budapestre akkreditált diplomaták előtt. Harmadik kiadását is megélte első CD lemezük. Több rádiós és televíziós felvétel készült velük.
    A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, több országból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: közhasznú tevékenységünkből származó bevétel arányaiban az előző évhez hasonló (kb 40 %), bár a tavalyinak csak 90 %-a. Csökkent az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel, amit a Miraculum Gyermekkórus angliai útjára fordítottunk. Újra jelentős az alapítványi, a vállalkozói támogatás, nőtt a helyi önkormányzat nyújtotta támogatás, melyből a Kurázsi Táncműhelynek, a Csík Zenekarnak jutott. Megmaradt a belföldi magánszemélyek lakossági támogatása, bár ez jelentősen csökkent. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.
    A kiadások 95 %-át a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítottuk,  a maradék 5 % az Egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.). Ez egyre nehezebben tartható arány. A kiadások többségében megfeleltek a költségvetésben előirányzottaknak.
    A tárgyévi eredmény -81.000 Ft-os egyenleget mutat. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2003. évben.

Kecskemét, 2004 május. 17.

Salánki István
a KKKE elnöke