Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységéről

   Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
   Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de a 2004. év folyamán ilyen nem történt.
   Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
   A 2004. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Komoly előrelépést jelentett a Nemzeti Civil Alapprogram megindulása. Pályázati segítséget kaptunk az egyesület működési és kommunikációs kiadásainak finanszírozására, az egyesület és vele a csoportok internetes megjelenésének megújítására, fejlesztésére. A csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenységüket ezen a fórumon is bemutassák, új kapcsolatokat építsenek és így szép sikereket érjenek el. Ha nem is terveink szerint alakult, de a legjobbkor jött a támogatási összeg a tönkrement egyesületi számítógép cseréjekor. A 2005-ös év elején készül el szintén az NCA támogatásával az egyesületet bemutató tv-klip. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében van bejelentett székhelyünk. Levelezési címünk és az irattár az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15. I. 3)
   A Fotókör Fehér Kálmán és Újvári Sándor technikai és szakmai vezetésével jól működik. Szervezésükben bonyolódott immár ötödik alkalommal a Kecskemét környéki nyári fotótábor. A kör tagjai eredményesen szerepeltek hazai fotópályázaton. A Bács-Kiskun Megyei Fotókiállításon 5 díjazott, 26 kiállított kép, Nyírbátorban a XXI. MAFOSZ Szalonon Kollekciódíj, 6 kiállított kép, Dunaújvárosban a XV. Rosti Pál Emlékkiállításon 2 kiállított kép. A Köztér 4 képet hozott le a kör tagjainak alkotásaiból.
Önálló kiállításaik: Kecskeméten a Helyőrségi Művelődési Otthonban megrendezték Vincze János, a kör hajdani vezetője emlékkiállítását, ugyanitt klubkiállítással mutatkoztak be. A „Barangolás - A Bugaci Kispöfögő nyomában” kiállításuk Mezőtúron, Szegeden és Szolnokon folytatta sikeres szereplését. A „Szomszédolás” Kiskunfélegyházán, a Móra Művelődési Központban volt látható. A nyári táborok régi technikákon alapuló képeit Kecskeméten, a Nekem8 Teázóban láthatták az érdeklődők. A kör tagjai önálló katalógust jelentettek meg, melynek anyaga az Interneten is hozzáférhető lesz.
   A Csík Zenekar ismét a régi lendülettel tevékenykedik. Tartalmas évet zárt az együttes, hiszen közel 100 koncert, előadás és táncház (itthon és külföldön), táncegyüttesek kísérete, nyári táborban való közreműködés számlálható össze 2004-ben. Külföldi szerepléseik közül kiemelkedő az ausztriai: előadást és táncházat tartottak Bécsben a Collegium Hungaricum szervezésében, részt vettek a VI. Regionális Táncház-találkozón. Műsoraikkal a hazai nagyvárosokban is megfordultak: Budapesten a Tavaszi Fesztivál rendezvényein, Egerben, Hajdúszoboszlón, Jászberényben, Kőszegen, Szombathelyen, stb. Koncerteket adtak a Művészetek Völgyében Monostorapátiban, Taljándörögdön. Megjelent a jubileumi koncertet rögzítő új CD-jük. Elmondhatjuk, hogy a zenekar a hazai elismert együttesek közé tartozik
   A Kurázsi Táncműhely jelentős sikereket könyvelhetett el 2004-ben is. Történt ez annak ellenére, hogy a nehezen kiharcolt, nem nagy, de állandó városi támogatást (500-600 E Ft-ot) figyelmeztetés és ok nélkül megszüntették. Ilyen körülmények között távoli reménnyé vált a külföldi fesztiválokon való megérdemelt fellépés, veszélybe kerül a távlatos tervezés. 10 éves jubileumi műsoruk, a „Számadás” megrendezése is nehézzé vált anyagilag, igencsak kellett az egyesületi háttérmunka. Ennek ellenére a csoport a népi kultúrát bemutató jelentős programokban vett részt. A hazai minősítő rendszerben való újbóli megmérettetés ismét sikeres volt, negyedik alkalommal kapták meg a „kiválóan minősült” címet. Kecskeméten közreműködtek a Fogathajtó VB nyitó rendezvényén, nem miattuk lett olyan, amilyen.
   Tudásukat igyekeznek átadni többek között a „Hírös” Alapfokú Művészeti Iskolában, az izsáki Sárfehér Tánccsoportban, a ménteleki hagyományőrzők körében stb. Százfős gyermek tánctábor szervezésében vállaltak jelentős szerepet a nyáron Sopronban.
   Folyamatban van a csoport önálló egyesületté válása. Ez alapszabályunk szerint nem jár kapcsolatunk megszűnésével, bár föltétlen át kell gondolni a változás következményeit.
   A „Kiskurázsi” utánpótlás csoportban a nehéz körülmények ellenére is folytatódik az erőteljes, folyamatos felkészítő munka. Mind többen épülnek be a táncműhelyes koreográfiákba, mások tanulmányaikat befejezve elhagyják a várost. Hamarosan várható a teljes beolvadásuk.
   A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét, nagyban hozzájárulva az elért szakmai elismerés megszerzéséhez. Tették ezt annak ellenére, hogy többen közülük komoly egzisztenciális gonddal küzdöttek.
   A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben. 23 előadáson álltak a közönség elé. Sikeresen továbbépítették nemzetközi kapcsolataikat: Sepsiszentgyörgyön léptek fel a Pavane történelmi táncegyüttessel közösen. „Végvárak éneke, vitézek dicsérete” című műsorukkal emlékeztek meg a Balassi évfordulóról. Közreműködésükkel színesítették a Katona József Színház „Mátyás mesék” című produkcióját.
   A Miraculum Gyermekkórus 2004 folyamán 25 alkalommal lépett közönség elé. Első helyet értek el Neerpeltben az 52. Nemzetközi Kórusversenyen, meghívást kaptak a szlovákiai Pezinokba az  5. Nemzetközi Kórusfesztiválra, arany minősítést szereztek a nyíregyházi Nemzetközi Kórusfesztiválon, sikeresen szerepeltek a százhalombattai Nemzetközi Kórusfesztiválon. A kórus tagjai közreműködtek az EFMK-ban Szőnyi Erzsébet gyermekoperáinak bemutatóin, és felkérték őket Mahler 3. Szimfóniájának előadásában való éneklésre is - az amszterdami Concertgebouw-ban!
   Az Aurin Leánykar öt éves fennállását ünnepelte 2004-ben. Erre az alkalomra elkészült második CD lemezük. A csoport ismét kiérdemelte az „Év kórusa” címet. Meghívást kaptak az olaszországi Loretoban megrendezett Nemzetközi Egyházzenei Fesztiválra. Ismét ott voltak Szlovákiában az érsekújvári „Csengő Énekszó” Fesztiválon, majd ősszel az „Adoremus” énekkar vendégeiként Léván és Verebélyen. A Belga Nagykövetség felkérésére Budapesten diplomaták előtt adtak koncertet. Több rádiós és televíziós felvétel készült velük. 28 alkalommal adtak jelentős koncertet.
   A Kamarakórus a többet vállaló, mozgékonyabb, ügyszerető énekeseket tömöríti. Változó összetételben, az intézményesülés határán tevékenykednek. 2004-ben 4 komolyabb fellépésük volt, és elkészültek első rádiófelvételeik is.
   A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, több országból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért. Új távlatokat nyithat a Csiperó Fesztiválon kialakult tevékenység: a fesztivál idején kórustáborban résztvevő dél-koreai kórus mellett a fesztiválra látogató többi kórus is találkozott a hazai kórusokkal, tapasztalatcserére, közös próbákra került sor. Mindezt megkoronázta a kórusok közös fellépése a Fesztivál záróünnepélyén.
   Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: közhasznú tevékenységünkből származó összes bevétel a tavalyihoz képest 40 %-kal nőtt, belső arányaiban jelentősen átrendeződött. A belföldi támogatások az előző évhez képest összességében 43 %-kal csökkentek. Pedig örvendetesen nőtt (72 %-kal) az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel (amit az Aurin Leánykar külföldi útjaira fordítottunk). Változatlan maradt az elszámolt pályázatokon elnyert támogatás. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 133 %-kal nőtt. (Ez egy kiugróan nagy érték, véletlenszerűnek mondható). De nincs alapítványi és önkormányzati, csökkent a vállalkozói támogatás. Megmaradt a belföldi magánszemélyek támogatása, bár ez is egyre kevesebb. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.
   A kiadások 80 %-át a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítottuk, 16,7 % az Egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.). Ez az arány jelentős növekedést mutat, és e kiadások eltértek a költségvetésben előirányzottaktól, hiszen az NCA elnyert támogatását nem tervezhettük.
   A tárgyévi eredmény 736.000 Ft-os egyenleget mutat. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
   Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2004. évben.

Kecskemét, 2005. március. 19.

Salánki István
a KKKE Elnöke