Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2005. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2005. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében van bejelentett székhelyünk. Levelezési címünk és az irattár az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)
    A Fotókör Fehér Kálmán és Újvári Sándor technikai és szakmai vezetésével jól működik. Szervezésükben bonyolódott immár hatodik alkalommal a Kecskemét környéki nyári fotótábor. A kör tagjai eredményesen szerepeltek hazai fotópályázatokon: „Csak tiszta forrásból”, Békéscsaba, (3 alkotó, 4 kép), XXII. MAFOSZ Szalon, Pécs, (4 alkotó, 5 kép), Alföldi Tájak, Emberek, Törökszentmiklós, (10 alkotó, 25 kép), Alföldi Fotószalon, Szentes, (7 alkotó, 10 kép) Önálló kiállításaik: Kecskeméten a Helyőrségi Művelődési Otthonban megrendezték a „Keresztek”, tematikus kiállítást (16 alkotó, 35 kép), a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál részeként, „Áttekintés”, címmel a fotókör éves klubkiállítását, (16 alkotó, 39 kép). A nyári táborok régi technikákon alapuló képeit Kecskeméten, „Más(só)kép(p)en” címmel (10 alkotó, 35 kép) a Magyar Fotográfia Napja rendezvénysorozat részeként, a Nekem8 Teázóban láthatták az érdeklődők. A Kecskeméti Fotókör alkotótáborának legjobb alkotásait (14 alkotó, 40 kép) Orosházán mutatták be. A kör tagjai önálló katalógust jelentettek meg, melynek anyagát az Interneten is hozzáférhetővé tesszük.
    A Csík Zenekar ismét a régi lendülettel tevékenykedik. Tartalmas évet zárt az együttes, hiszen az év végéig itthon és külföldön közel 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés adott lehetőséget műsoraik bemutatására. Külföldi szerepléseik: Bécsben a Collegium Hungaricumban, Erdélyben Sepsiszentgyörgyön a Szent György napi Fesztiválon, a felvidéki Nagyidai Folkfesztiválon, az Újvidéki Gombos Fesztiválon, a Jászság Táncegyüttessel Spanyolországban. Műsoraikkal többször megfordultak Budapesten. Kecskeméten a Hírös Fesztiválon a Bor utca rendezvényen, a Népzenei Találkozó megnyitóján, rendhagyó óráin, főtéri koncertjén. Számos magyar településen vendégszerepeltek. A Faluról falura című néprajzi ismertető műsorukkal tavasszal Veszprém megye falvait járták, majd december elején négy kistelepülést is meglátogattak Bács-Kiskun megyében. A nyár végére elkészült egy DVD lemezük, amely elsősorban műsorszervezőknek szól, és néhány részletet mutat be koncertjeikből. December közepére sikerült kiadni a zenekar ötödik CD lemezét, „Senki nem ért semmit” címmel. Ősztől indult új helyen, a Kamaraszínházban népzenei klubjuk. A zenekar már évek óta jelen van a világhálón, sokan keresik föl megújult honlapukat (http://www.csikband.hu), amelyet folyamatosan frissítünk.
    A Kurázsi Táncműhely és a „Kiskurázsi” utánpótlás csoport egyesült, ez utóbbi kitartó tagjai beépültek a nagy csapatba. A csoport önálló egyesületté vált. További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
    A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a táncműhely zenei kíséretét. Személyi változások, belső átalakulásuk miatt névváltoztatáson gondolkodnak.
    A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben, 22 koncertet adtak. 25 éves fennállásukat látványos, sikeres koncertekkel ünnepelték: júliusban a Városháza udvarán a „Reneszánsz varázslat” látványos, nagy szereplőgárdát mozgató előadásán álltak a közönség elé. Decemberben a Viellatoris Gamba Együttessel az Evangélikus Templomban adtak jubileumi koncertet. Közreműködésükkel öt alkalommal színesítették a Katona József Színház „Mátyás mesék” című produkcióját. Városi támogatással több kópia hangszerrel bővíthették eszköztárukat.
    A Miraculum Gyermekkórus 2005-ben két nagy nemzetközi versenyen vett részt, képviselve a Kodály módszert, a Kodály Iskolát és Kecskemétet az európai kórusmozgalom élvonalában. Egy első (Budapest) és egy második (Tolosa – Spanyolország) helyezést sorolhatunk fel az eredménylistán. Az év folyamán 25 alkalommal léptek közönség elé. Kiérdemelték az „Év kórusa” címet.
    Az Aurin Leánykar ismét kiérdemelte az „Év kórusa” címet. 2005-ben négy nagy nemzetközi versenyen vettek részt, képviselve a Kodály Iskolát és Kecskemétet az európai kórusmozgalom élvonalában. (Budapest, Kalundborg – Dánia, Llangollen – Egyesült Királyság, Maasmechelen – Belgium) Összesen két első, egy második, egy harmadik, egy negyedik és két különdíjat sorolhatunk fel az eredménylistán. Gyakorló kórusa voltak a nyáron a Kodály Szemináriumnak. A Belga Nagykövetség felkérésére Budapesten adtak koncertet. Több rádiós és televíziós felvétel készült velük, egy órás élő koncertjüket közvetítették a Bartók Rádióban. Az év folyamán 48 alkalommal léptek közönség elé.
    A Kamarakórus a többet vállaló, mozgékonyabb, ügyszerető énekeseket tömöríti. Változó összetételben, az intézményesülés határán tevékenykednek. 2005-ben 12 komolyabb fellépésük volt, részt vettek Székesfehérváron a zenei gimnáziumoknak rendezett fesztiválon és ismét készültek velük rádiófelvételek is.
    A kórusok nemzetközi ismertsége egyre növekszik, több országból is látogattak Kecskemétre kórusok a velük való találkozás, együtténeklés lehetőségéért.
   Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: az összes közhasznú tevékenységünkből származó bevétel a tavalyihoz képest 10 %-kal nőtt, belső arányaiban ismét jelentősen átrendeződött. A belföldi támogatások az előző évhez képest összességében 43 %-kal csökkentek. Kissé csökkent az SZJA 1 % felajánlásából származó bevétel (amit a kórusok külföldi útjaira kötött biztosításokra fordítottunk, illetve 150.000 Ft-ot tartalékoltunk). Jelentősen, majdnem négyszeresére növekedett a pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás. Pályázati segítséget kaptunk a Nemzeti Civil Alapprogramtól az egyesület működési és kommunikációs kiadásainak finanszírozására (200 eFt). A 2005-ös év elején készült el szintén az NCA támogatásával az egyesületet bemutató tv-klip. Szintén az NCA támogatását sikerült megszereznünk az Aurin Leánykar angliai kiutazásához (700 eFt). Komoly támogatásokat kaptak csoportjaink a 2005-ben indult Kodály Örökség programtól is (a Renaissance Consort hangszerek vásárlására, a Csík Zenekar működésre, CD, DVD készítésére, műsorra – összesen 2.150 eFt). Két sikeres pályáztunk volt a NKA felé is, népzenei ügyekben (700 eFt). A közhasznú tevékenységből származó bevétel felére csökkent, így a szokásos szintre állt vissza. Nincs alapítványi, önkormányzati, vállalkozói támogatás. Megmaradt a belföldi magánszemélyek támogatása, 30 %-os növekedést is mutat, de arányában így is elenyésző. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.
    A kiadások 95 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 5 % az Egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, irodaszer stb.). Ez az arány visszatérés a szokásoshoz, kissé alacsony, de nem volt miből növelni.
    A tárgyévi eredmény -1 298 000 Ft-os egyenleget mutat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a 2004-ből áthozott pályázati összegeket és tartalékaink nagy részét fölhasználtuk tevékenységeink finanszírozására. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2005. évben.

Kecskemét, 2006. február 19.

Salánki István
a KKKE Elnöke