Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2006. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    A 2006. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan a Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Bogovics köz 5. szám alatti) épületében volt a székhelyünk. A közösségi ház használatba vételével székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Az év során végigvittük a székhely és az alapszabály módosítását eredményező procedúrát a Megyei Bíróságon. Levelezési címünk és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)
    A Fotókör továbbra is jól működik. Szervezésükben bonyolódott immár hetedik alkalommal a Kecskemét környéki nyári fotótábor. A kör tagjai eredményesen szerepeltek hazai fotópályázatokon. Önálló kiállításaik: februárban Hetényegyházán a „Régmúlt idők képei”, májusban Kecskeméten a Szentcsalád Templomban a „Keresztek”, Marosvásárhelyen a kör munkáját bemutató kiállítás. Augusztusban a nyári tábor régi technikákon alapuló képeit Kecskeméten, a Nekem8 teázóban „Belépés csak engedéllyel” címen mutatták be. Októberben Ballószögön volt „A kereszt” címmel kiállításuk, míg novemberben a HEMO adott otthont a fotókör éves klubkiállításának. (16 alkotó, 39 kép). Folyamatban van egy új honlap elkészítése. Fehér Kálmán az év végére lemondott vezetői pozíciójáról, így Újvári Sándorra maradt a növekvő létszámú kör technikai és szakmai vezetése.
    A Csík Zenekar ismét a régi lendülettel tevékenykedik. Tartalmas évet zárt az együttes, hiszen az év végéig itthon és külföldön közel 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés adott lehetőséget műsoraik bemutatására. Külföldi szerepléseik: Bécsben a Collegium Hungaricumban többször is, Svájcban, Észtországban, Szlovákiában. Műsoraikkal többször megfordultak Budapesten. Kecskeméten a Hírös Fesztiválon a Bor utca rendezvényen, a Népzenei Találkozó megnyitóján, rendhagyó óráin, főtéri koncertjén. Számos magyar településen vendégszerepeltek. A nyár végén mutatták be nagy sikerrel a Kodály Zoltán életművéből merítő műsorukat, amit a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral és a Kodály Kamarakórussal, táncosokkal közösen hoztak létre. Ősztől indult új helyen, a Kilele Klubban népzenei klubjuk. A zenekar már évek óta jelen van a világhálón, sokan keresik föl megújult honlapukat, amelyet folyamatosan frissítenek (http://www.csikband.hu).
    A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a Kurázsi Táncműhely zenei kíséretét. Velük jutottak ki a görögországi Thesszalonikibe egy folkfesztiválra, míg egy másik táncegyüttessel Szerbiában vendégszerepeltek.
    A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben. A Kodály Örökség Programból 800.000 Ft támogatást kaptak. 2006-ban három városban adhatták elő óriási sikerrel a „Renaissance varázslat” produkciót. A legemlékezetesebb a kecskeméti, az „Európa jövője” találkozó színpadán történt bemutatkozásunk volt. A közönség létszámát nézve itt talán több embernek mutathatták meg a korabeli zene szépségét, érdekességét, mint a többi koncertjükön. A három „varázslatot” is beleszámítva 29 alkalommal léptek fel. Ebből 12 alkalommal külföldön, Szlovákiában illetve Lengyelországban. A Somorjai Régizenei Fesztiválnak már visszatérő régi vendégei, most Pozsony és Wroclaw mellett Sahyban is felléphettek. Így Kecskemét zenei hírnevét tovább öregbítették külföldön is. A támogatás összegét a próbateremként használt helyiségek bérleti díjaira, beszerzésekre és hangszerjavításra fordították.
    A Miraculum Gyermekkórus 2006-ban ünnepelte 10 éves fennállását. Három nagy nemzetközi versenyen vettek részt, képviselve a Kodály módszert, a Kodály Iskolát és Kecskemétet az európai kórusmozgalom élvonalában. Egy első (Neerpelt – Belgium) és két negyedik (Tours – Franciaország, Budapest) helyezést sorolhatunk fel az eredménylistán. Az év folyamán 5 alkalommal léptek külföldi, 14 alkalommal hazai közönség elé. Ebből kiemelkedik közreműködésük Kodály Psalmus Hungaricusának előadásában a Nyírbátori Zenei Napokon.
    Az Aurin Leánykar világsikert aratott a Kórusolimpián: 2006-ban Kínában, Xiamen városában szervezték a negyedik, immár Kórus Világjátékoknak nevezett rendezvénysorozatot, amelyen 47 országból mintegy 400 kórus, húszezer énekes 26 kategóriában mérhette össze tudását. Magyarországról három kórus utazhatott ki; Pécsről és Szolnokról egy-egy férfikar, városunkból az Aurin Leánykar. (30 énekes, karvezető, zongorakísérő). A költségekhez jelentős hozzájárulást kaptak a kulturális minisztertől és a Kodály Örökség Programtól. Az egyesülettől az út előkészítéséhez, megvalósításához szükséges informatikai hátteret és kommunikációs segítséget kapták. A lányok ismét bizonyítottak: folklór kategóriában elsők (46 kórus közül), ifjúsági egyneműkar kategóriában másodikak lettek. Öt alkalommal léptek közönség elé. Előtte még közreműködtek a „10 éves a Miraculum” koncerten, majd skóciai és angliai koncertkörúton vettek részt, melyre ismét sikerült az NCA támogatását megszerezni. Augusztusban arany diplomát kaptak Nyíregyházán a Cantemus Kórusfesztiválon. Novemberben a IV. Kodály Zoltán Kórusversenyen ifjúsági egyneműkar kategóriában elsők lettek. Ez évben 16 alkalommal léptek külföldi, 31 alkalommal hazai közönség elé.
    Az Aurin Nőikart 2006 szeptemberében kezdték szervezni azok a leányok, akik a Miraculum Gyermekkar és az Aurin Leánykar tagjai, alapító tagjai, számtalan siker részesei voltak. Az évek folyamán kikerültek a középiskolából, legtöbbjük továbbtanult, vagy dolgozni kezdett, és 3 – 4 éve abbahagyták a rendszeres próbákat. De hiányzott a közös éneklés, a kórus, Így kezdeményezésükre létrejött az új formáció, a kecskeméti Aurin Nőikar. A 40 főt számláló kórus havonta 2 – 3 alkalommal próbál. Első fellépésükre 2006. december 22-én került sor a kecskeméti Nagytemplomban.
    A Kamarakórus a többet vállaló, mozgékonyabb, ügyszerető fiúkat, lányokat tömöríti. Változó összetételben, az intézményesülés határán tevékenykednek. 2006-ben 9 fellépésük volt, ismét készültek velük rádiófelvételek.
    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: az összes közhasznú tevékenységünkből származó bevétel a tavalyihoz hasonló, de belső arányaiban átrendeződött. A belföldi támogatások az előző évhez képest 40 %-kal nőttek. Nőtt az SZJA 1 % felajánlásából származó bevétel (637 eFt) amit a kórusok külföldi útjaira kötött biztosításokra fordítottunk, illetve 471 eFt-ot tartalékoltunk. Nincs önkormányzati, vállalkozói támogatás. Újra megjelent az egyesületi, alapítványi, és megmaradt a magánszemélyek támogatása, de ez utóbbi arányában elenyésző. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt). Egyéb bevételnél szerepel egy kettős befizetésből származó 100 eFt-os tétel, amely egyedi eset.
    A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás nagyságrendben változatlan maradt. Pályázati segítséget kaptunk a Nemzeti Civil Alapprogramtól az egyesület működési és kommunikációs kiadásainak finanszírozására (500 eFt). Szintén az NCA támogatását sikerült megszereznünk az Aurin Leánykar angliai kiutazásához (680 eFt, de ebből csak 476 eFt-ot utaltak át!). Komoly támogatásokat kaptunk a Kodály Örökség programtól is (a Renaissance Consort hangszerek vásárlására, 800 eFt), és 2006-ban került elköltésre a Csík Zenekar Kodály műsorának 400 eFt-ja is. Sikeresen pályáztunk a NKA felé is, népzenei ügyben (285 eFt, és 220 eFt tavalyról áthúzódó). A közhasznú tevékenységből származó bevétel 10 %-os csökkenéssel a szokásos szinten áll. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)
    A kiadások 87 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 13 % az Egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bankköltség, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ez az arány több a szokásosnál, de volt miből (NCA) és miért (internet, csoportok honlapjainak „eredményessége”) növelni.
    A tárgyévi eredmény 292 eFt-os egyenleget mutat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a pályázati összegek és vállalkozási bevételek takarékos felhasználása mellett tartalékoltunk 2007-es tevékenységünk finanszírozására. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2006. évben.

Kecskemét, 2007. február 17.

Salánki István
a KKKE Elnöke