Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2007. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.

    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.

    A 2007. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Levelezési cím és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)

   A Kecskeméti Fotókör továbbra is eredményesen működik. Jelenleg 15 aktív taggal heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat. A klub szervezésében bonyolódott 2007-ben immár nyolcadik alkalommal a Bugaci Kontakt Fotográfiai nyári alkotótábor. A kör tagjai sikeresen szerepeltek hazai fotópályázatokon. Önálló kiállításaik: márciusban Ballószögön a művelődési házban „Feszületek” címmel tematikus anyagból válogatott alkotásokat, augusztusban Kecskeméten, a Nekem8 teázóban „Jómadarak” címen a nyári táborban archaikus technikákkal készült képeiket mutatták be. Novemberben a kecskeméti Tiszti Klub adott otthont a fotókör „Optikai csalódás” című éves klubkiállításának. majd Mezőtúron mutattak be egy válogatást az alkotótábor anyagából Folyamatban van az új honlap elkészítése. Ujvári Sándor és Fehér Kálmán a növekvő létszámú kör szakmai és technikai vezetői.

   A Csík Zenekar 2007-ben a FONOGRAM Magyar Zenei Díj győztese lett, a „Senki nem ért semmit” CD-vel, világzene kategóriában („az év hazai világzenei albuma”). Ez a kiadvány azóta aranylemez lett. Az év végéig közel 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés adott lehetőséget műsoraik bemutatására is. Műsoraikkal megfordultak Bécsben a Collegium Hungaricum-ban többször is, Budapesten, a Művészetek Völgyében, Kecskeméten a Hírös Fesztiválon, a Népzenei Találkozó megnyitóján, rendhagyó óráin, főtéri koncertjén. Számos magyar településen vendégszerepeltek. Egerben, Veszprémben, Szegeden, Esztergomban mutatták be nagy sikerrel a Kodály Zoltán életművéből merítő „Örökségünk” műsorukat, amit a helyi szimfonikus zenekarral, kórussal, táncosokkal közösen adtak elő. Sajnálatos, hogy ezt ebben az évben Kecskeméten nem sikerült megismételniük. Városi támogatással dolgoztak egy, a népdaléneklés tanítását segítő CD előkészítésén. A Szentcsalád Templom és Közösségi Házban folytatták a Csík Zenekar klubját, itt újabb közönséget, érdeklődők nagyobb számát érték el.

   A Fabatka Együttes megbízhatóan végezte a Kurázsi Táncműhely zenei kíséretét. Meghatározó közreműködői voltak az „Egyszer volt, mindig lesz…” produkciónak. A tagok számos más formációban is részt vesznek.

    A Renaissance Consort folyamatosan tevékenykedett egész évben. A Kodály Örökség Programból 600.000 Ft támogatást kaptak. 2006-ban 7 alkalommal léptek fel. Ebből 2 alkalommal Szlovákiában, a VI. Andrássy Emléknapokon, illetve „Varázstükör” című új CD lemezük bemutatásán. Folyamatosan készültek a következő, reneszánsz év programjaira, próbákkal, új hangzóanyag rögzítésével, komoly ismeretterjesztő funkciót is ellátó reklám-CD szerkesztésével, kópia hangszerek beszerzésével. Reméljük, sikerrel megvalósíthatják nagy terveiket.

   A Miraculum Gyermekkórus tagjai az év folyamán 20 alkalommal léptek hazai közönség elé. Ebből kiemelkedik közreműködésük Kodály Psalmus Hungaricusának előadásában a jubileumi Kodály Év záróhangversenyén, amelyet az MR3 Bartók Rádió élőben közvetített. Elkészült és kiadásra került a kórus harmadik önálló CD-je.

   Az Aurin Leánykar párizsi és angliai koncertkörúton vett részt, 8 koncertet adtak, tucatnyi workshopon vettek rész. Augusztusban arany diplomát kaptak Nyíregyházán a Cantemus Kórusfesztiválon. Meghívást kaptak Galántára, a jubileumi év ottani kiemelkedő fesztiváljára. Háromszor léptek közönség elé a Kodály Év zárónapján. Ez évben 11 alkalommal léptek külföldi, 60 alkalommal hazai közönség elé. Elkészült és kiadásra került a kórus harmadik CD-je, amelyen a kamarakórus is hallható néhány mű erejéig.

   Az Aurin Nőikart 2006 szeptemberében kezdték szervezni azok a leányok, akik a Miraculum Gyermekkar és az Aurin Leánykar tagjai, alapító tagjai, számtalan siker részesei voltak. Az évek folyamán kikerültek a középiskolából, legtöbbjük továbbtanult, vagy dolgozni kezdett, és 3-4 éve abbahagyták a rendszeres próbákat. De hiányzott a közös éneklés, a kórus, Így kezdeményezésükre létrejött az új formáció, a kecskeméti Aurin Nőikar. A 40 főt számláló kórus havonta 2-3 alkalommal próbál. Első versenyükre ez év őszén Varsóba utaztak ki, és rögtön első helyezést értek el. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket.

   A Kamarakórus a többet vállaló, mozgékonyabb, ügyszerető fiúkat, lányokat tömöríti. Hallhatók az Aurin III. CD-n, a karácsonyi koncerten is közreműködtek. 2007-ben 6 fellépésük volt

   Anonimus Kamarakórus néven lépett egy új formáció a közönség elé. 2 fellépésük volt

   Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: az összes bevétel a tavalyihoz képest 31 %-kal csökkent. A belföldi támogatások 48 %-kal csökkentek. Csökkent a bevétel az SZJA 1 % felajánlásából (383 eFt) de a tartalékolt 471 eFt-tal együtt (a kórusok külföldi útjaira fordítottuk) most került fölhasználásra. Így az elszámolásban látszólagos növekedés mutatkozik. Nincs önkormányzati, vállalkozói, egyesületi, alapítványi támogatás. Megmaradt a magánszemélyek támogatása, de ez arányában elenyésző. Tartós támogatásra szerződéskötés nem történt.

    A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás az előző évhez képest 50 %-kal csökkent. Pályázati segítséget kaptunk ugyan a Nemzeti Civil Alapprogramtól az egyesület működési és kommunikációs kiadásainak finanszírozására, de ez érthetetlen módon lecsökkent (200 eFt). Komoly támogatásokat kaptunk a Kodály Örökség programtól: a Renaissance Consort hangszerek vásárlására, studiófelvételek készítésére 600 eFt-ot, a Csík Zenekar a népdaléneklés tanítását segítő CD előkészítéséhez 200 eFt-ot. Sikeresen pályáztunk a NKA-nál táncház ügyben (300 eFt). A városi civil alap 150 eFt-tal segítette az egyesület működését. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 10 %-os csökkenéssel a szokásos szinten áll. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)

    A kiadások 91 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 9 % az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ez az arány csökkent, de még mindig magasabb a szokásosnál. Csapdahelyzet állt elő: az előző évek sikeres pályázatai során olyan fejlesztéseket végeztünk, elsősorban az Internetes megjelenés területén, amelyből már nem szabad visszakozni. Így ha csökken a támogatás, más bevételekből kell pótolni. Csak abban reménykedhetünk, hogy az egyes csoportok megerősödnek, és fedezik mások költségeit is. Erre jó példa, ahogy a kórusok CD-inek kiadását 430 eFt-tal támogattuk.

    A tárgyévi eredmény -198 eFt-os egyenleget mutat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a pályázati összegek és a közhasznú tevékenység bevételei mellett felhasználtuk tartalékainkat. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2007. évben.

 

Kecskemét, 2008. február 24.


Salánki István
a KKKE Elnöke