Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről

 

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.

    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.

    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.

    A 2007. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szervezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Levelezési cím és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)

    A Kecskeméti Fotókör továbbra is eredményesen működik. Jelenleg 15 aktív taggal heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat. A klub szervezésében bonyolódott 2008-ban immár kilencedik alkalommal a Bugaci Kontakt Fotográfiai nyári alkotótábor. A kör tagjai sikeresen szerepeltek hazai fotópályázatokon. Önálló kiállításaik: márciusban a Tiszti Klubban ifj. Walter Péter: „Egyedül” című egyéni kiállítása, szeptemberben a Művész Kávézóban „Olajra léptünk” címen a nyári táborban archaikus technikákkal készült képeiket mutatták be. Novemberben a Tiszti Klub adott otthont a fotókör „Cím nélkül” című éves kiállításának. Ujvári Sándor és Fehér Kálmán a kör szakmai és technikai vezetői.

    A Csík Zenekar az év végéig közel 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a közönség elé, így is ünnepelve 20 éves fennállását. Műsoraikkal megfordultak Belgiumban, Bécsben kétszer, Erdélyben öt alkalommal. Kecskeméten a Hírös Fesztivál főtéri koncertjén nagyszabású születésnapot tartottak, neves vendégekkel. Tavasszal sikerült kiadni az „Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen” című CD-jüket, ami még az év során „Aranylemez” lett. DVD formájában tárták az érdeklődők elé a Kodály Zoltán életművéből merítő „Örökségünk” műsorukat, amit 2007-ben Szegeden a helyi szimfonikus zenekarral, kórussal, táncosokkal közösen adtak elő, A Szentcsalád Templom és Közösségi Házban folytatták klubjukat, itt újabb közönséget értek el, teret adtak más művészetekben tevékenykedőknek, érdekes párhuzamokat mutattak be.

    A Renaissance Consort megalakulása óta, vagyis közel negyedszázada legfontosabb célkitűzése a reneszánsz kor zenéjének kutatása és megismertetése a nagyközönséggel. Az együttes nagy örömmel fogadta, hogy a 2008-as évet a kulturális tárca „A reneszánsz évének” nyilvánította, mert így törekvéseik a régi zene népszerűsítésére találkoztak az emlékév apropóján a reneszánsz iránt megnyilvánuló növekvő érdeklődéssel.
    A consort így egy igen gazdag, mozgalmas évet tudhat maga mögött. Repertoárjukat a legújabb kutatások alapján kibővítették, felfrissítették, s ehhez új hangszereket is beszereztek.
    A Tavaszi Fesztiválon a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház adott méltó környezetet ünnepi koncertjüknek. Szerte az országban mintegy hetven fellépésen mutatták be különböző tematika szerint összeállított műsoraikat. Ott voltak az emlékév legjelentősebb programjain Diósgyőrben, Vácon, Veszprémben, Szegeden, Győrben. Bács-Kiskun megyében 15 ifjúsági koncerten népszerűsítették a régi korok muzsikáját. Legnagyobb vállalkozásuk azonban mégis az együttes első önálló CD-jének elkészítése volt, amelyen Mátyás király korának zenéje csendül fel a Renaissance Consort és zenészbarátaik előadásában. Ennek az önálló CD-nek a megjelenése nemcsak az együttes eddigi munkájának koronája, hanem a „reneszánsz évének” is méltó lezárása volt.

    A Miraculum Gyermekkórus tagjai az év folyamán három jelentős külföldi útra indultak. Részt vettek a belgiumi Neerpelt városában két évenként megrendezett kórusfesztiválon, amely a kórus állandóan változó tagságának első, „beavató” külföldi bemutatkozása. Teljesítményük alapján első helyezést jelentő pontszámot értek el. Testvérvárosi meghívásra Beregszászra is ellátogattak, nagy sikert arattak koncertjeikkel, bemutatójukkal. Ismertségüket jelzi, hogy meghívást kaptak a csehországi Vyskov fesztiváljára, ahol méltón képviselték városunkat. Összesen 8 alkalommal léptek külföldi, 6 alkalommal hazai közönség elé. Utóbbiból kiemelkedik részvételük a debreceni Bárdos Szimpoziumon. Emlékezetes marad közreműködésük Szekeres Adrien adventi koncertjén a Nagytemplomban.

    Az Aurin Leánykar ez évben is egy hosszú angliai turnéra indult. A 23 nap alatt 11 alkalommal koncerteztek, 22 bemutatót tartottak a Kodály-módszerről, de a legfontosabb az, hogy a leányok együtt éltek, tanultak, énekeltek az angliai iskolák kórusainak tagjaival a kollégiumokban, családoknál. Ez évben 19 alkalommal léptek hazai közönség elé. Ebből kiemelkedik közös fellépésük a Muzsikás Együttessel, közreműködésük a Hírös Hét megnyitóján, nagysikerű karácsonyi hangversenyük.

    Az Aurin Nőikart 2006-ban kezdték szervezni azok a leányok, akik a Miraculum és az Aurin kórusok tagjai, alapító tagjai, számtalan siker részesei voltak. A kórus a fesztiválok és versenyek olyan európai körébe jutott, ahova a magas minőségi követelmények miatt csak meghívással vagy egy-két évnyi várakozással lehet eljutni. Ilyen a Cantonigrosi Nemzetközi Fesztivál is. 39 énekessel utaztak ki, két kategóriában indultak. Női karok között második helyezést, folklór kategóriában megosztott harmadik helyezést értek el. A nagyon erős nemzetközi mezőnyben igen tisztes eredménynek számít mindez. Jó látni, hogy több milliós közösségek hallanak hazánkról, kórusunkról egy–egy ilyen fesztivál után. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket. 4 külföldi és 2 hazai fellépésük volt.

    A Kamarakórus a többet vállaló, mozgékonyabb, ügyszerető fiúkat, lányokat tömöríti. A karácsonyi koncerten is közreműködtek. 2008-ban 4 fellépésük volt

    Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: az összes bevétel a tavalyihoz képest 44 %-kal nőtt. A belföldi támogatások 47 %-kal. Nőtt a bevétel az SZJA 1 % felajánlásából (423 eFt), ezt a kórusok külföldi útjaira fordítottuk (biztosítás, szállásköltség). Kiemelkedő a vállalkozói támogatás (910 eFt) a 20 éves Csík Zenekar és a „Reneszánsz éve” program felhívó erejének köszönhetően, de nincs egyesületi, alapítványi támogatás. Mutatóban megmaradt a magánszemélyek támogatása, de ez arányában elenyésző. Tartós támogatásra szerződéskötés nem történt.

    A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás az előző évhez képest jelentősen, majdnem 80 %-kal nőtt. Pályázati segítséget kaptunk és számoltunk el a Nemzeti Civil Alapprogramtól az egyesület működési és kommunikációs kiadásainak finanszírozására, az előző évről áthúzódóan (48 eFt). Az NCA Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiuma és a város is támogatta a Miraculum Gyermekkar beregszászi fellépéseit (280 és 70 eFt), amit a kiutazók 52 eFt-tal pótoltak ki. A Nemzeti Kulturális Alap és a város is segítette a Renaissance Consort nagyszabású koncertjét a Tavaszi Fesztiválon (200 és 50 eFt). Komoly támogatásokat kaptunk a Kodály Örökség programtól: a Renaissance Consort honlap fejlesztésére, CD készítésére 735 eFt-ot, a Csík Zenekar „Örökségünk” DVD készítéséhez 600 eFt-ot számoltunk el. Ez utóbbi csoport CD készítésére 250 eFt támogatást kapott a várostól. A városi civil alap 300 eFt-tal segítette az egyesület működését, ebből az összegből a külföldre utazó és ott fellépő csoportok biztosítási költségeinek egy részét finanszíroztuk. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 %-os csökkenéssel a szokásos szinten (1430 eFt) áll. Sikeresen pályáztunk a NKA-nál és a városnál is táncház ügyben, de ez csak 2009-ben kerül elszámolásra, hasonlóan a Consort fellépő ruháinak vásárlásához nyújtott, valamint a Nemzeti Civil Alap működési és nemzetközi kapcsolatokat segítő támogatásaihoz. (Az elnyert, átutalt, de el nem számolt összegek a „követelések” sorát gyarapítják). Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. A készletekben változás nem történt.

    A kiadások 94,4 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 5.6 %-át (303 eFt) az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségek (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ez az arány csökkent, de még mindig magasabb a szokásosnál. Csapdahelyzet állt elő: az előző évek sikeres pályázatai során olyan fejlesztéseket végeztünk, elsősorban az Internetes megjelenés területén, amelyből már nem szabad visszakozni. Így a támogatás csökkenésekor más bevételekből kell pótolni. Csak abban reménykedhetünk, hogy az egyes csoportok megerősödnek, és fedezik mások költségeit is.

    A tárgyévi eredmény -647 eFt-os egyenleget mutat. Ez jórészt az áthúzódó elszámolások következménye, az analitikák elemzése és jelentős banki eszközeink (1041 eFt) alapján óvatos optimizmussal tekinthetünk a jövőbe. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően, sok szempontból igen eredményesen végezte tevékenységét a 2008. évben.

Kecskemét, 2009. február 28.


Salánki István
a KKKE Elnöke