Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységéről

 

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.

    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.

    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.

    A 2011. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szer-vezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Levelezési cím és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)

 

    A Kecskeméti Fotókör továbbra is eredményesen működik. Jelenleg 15 aktív taggal, heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat. Nagy Krisztián a fotókör irányítója. Szervezésükben bonyolódott immár 12. alkalommal a Bugaci Kontakt Fotográfiai nyári alkotótábor. Az itt archaikus technikákkal készült képeiket a Művész Kávézóban „Vegyileg 12” című kiállításukon mutatták be. A kör tagjai sikeresen szerepeltek hazai fotópályázatokon. Novemberben a Tiszti Klub adott otthont a "Hüje létra" című éves kiállításuknak, ahol az év legjobb fotói kerültek falra. A szemszo.blogspot.com online naplóban képeket, véleményeket és információkat osztanak meg egymással és az olvasókkal.

    A Csík Zenekar az év végéig mintegy 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a közönség elé. Tavasszal Ferenczi György és a Rackajam volt partnerük egy országos turnén (A népzenétől a rock and roll forradalomig). Talán nem is volt olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna a fesztiválidényben. Angliában, Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban adtak ízelítőt népzenénkből. Novemberben kiadták az új CD-t, a „Lélekképek” című albumukat. Decemberben országos turnéra indultak „Közeleg az ember fia” adventi koncertjükkel. Nyolcmillió (!) letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk, a 21. század pozitív „Szomorú vasárnapja”. 23 év munkájával fönn vannak a csúcson!

    A Renaissance Consort megalakulása óta legfontosabb célkitűzése a reneszánsz kor zenéjének kutatása és megismertetése a nagyközönséggel. A tavalyi évben 8 fellépésük volt határainkon belül. Kiemelkedik közülük a Kodály Művészeti Fesztiválon adott önálló hangversenyük. Városi támogatással vásároltak egy új viola da gambát.

    A Miraculum Gyermekkórus tagjai felléptek Liszt Ferenc „Krisztus oratóriumának” és Szokolay Sándor „Magyar karácsony” szimfonikus kórusművének bemutatóján is – mindkét alkalommal a Kecskeméti Szimfonikus zenekarral. Emlékezetes marad közreműködésük Takács Nikolas adventi koncertjén a Nagytemplomban. Nem maradhatott el a hagyományos közös karácsonyi koncert sem. Összesen nyolc belföldi föllépés és hét bemutató az ez évi mérlegük.

    Az Aurin Leánykar áprilisban Celjében a 29. Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztiválon harmadik helyezést ért el. Ezután a Művészetek Palotájában a 13. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen kategóriájuk első helyét nyerték el. Június 17. – június 27. között hosszú olasz - svájci turnén vettek részt, itt 14 alkalommal álltak pódiumra. Közreműködői voltak szinte minden jelentősebb városi rendezvénynek. Decemberben felléptek a Művészetek Palotájában és a Duna Televízióban is. Közreműködtek a Csík Zenekar adventi koncertjén. Repertoárjukból bőséges ízelítőt adtak karácsonyi koncertjükön is. Összesen 44 koncerten (ebből 17 külföldi) léptek föl.

    Az Aurin Nőikart 2006-ban kezdték szervezni azok a leányok, akik a Miraculum és az Aurin kórusok tagjai, alapító tagjai, számtalan siker részesei voltak. A kórus a 13. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen kategóriájának második helyén végzett. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket. Ez a két nagyobb fellépésük volt.

    Újra vannak tagjaink között néptáncosok, a Fantoly Gyula és Balogh Ildikó vezette felnőtt Kunság. csoport. Kecskeméten és környékbeli kis településeken léptek fel 4 - 4 alkalommal, az őszi és téli ünnepkör felelevenítésével, bemutatásával őrizve hagyományainkat.

 

    Bevételeink , pénzforrásaink szerkezete: a pénzügyileg rendezett bevételek a tavalyi szinten vannak. Kisebb átrendeződések tapasztalhatók csak. Nincs egyesületi, alapítványi támogatás. A magán-személyek támogatása elapadt. Sajnos ez a tendencia az adótörvényeket figyelve tartós. A vállalatoktól, vállalkozóktól kapott, tartalékolt támogatásból 1.041 eFt-ot a Csík Zenekar, 242 eFt-ot a kórusok használtak fel. Az SZJA 1 % tartalékolt összegéből 334 eFt-ot a kórusok külföldi útjain felmerülő biztosítási költségekre fordítottunk. Az SZJA 1% felajánlásából idén ismét magas összeg folyt be (812 eFt), ezt a kórusok külföldi útjaira tartalékoltuk. A jövőben az adórendszerben bekövetkezett változások miatt itt is csökkenésre számíthatunk.

    A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás az előző évhez képest minimálisan nőtt. 2010-ről áthúzódva: a Városi Civil alap (300 eFt), a Kodály Örökség (Aurin Nőikar 200 eFt, Csík Zenekar 460 eFt, Renaissance Consort 500 eFt) és az NCA DA 2010 évi támogatása (300 eFt) az év elején került elszámolásra. A Nemzeti Civil Alap DA 2011. évi pályázata 75 eFt most kerül elszámolásra – ez a várható átszervezés miatt fél évre kiírt pályázat volt. A Városi Támogatási Program a Renaissance Consortnak 80 eFt-os, az Aurin Leánykarnak és a Kunság tánccsoportnak 42 – 42 eFt-os támogatást adott – bár ez utóbbi kettő 2011-ben nem érkezett meg számlánkra.(Az elnyert, átutalt, de el nem számolt összegek a „kötelezettségek” és „követelések” sorát gyarapítják).

    A közhasznú tevékenységből származó bevétel 20 %-kal csökkent, még így is kellően magas (1.405 eFt). Lehetőség szerint növelni kell ezt a tételt, mert az egyesületi tevékenység folytatásához biztos alapokra lenne szükség. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. Jó a kamatbevétel (136 eFt). A készletekben változás történt – bizományba helyezésük után a követelések között szerepelnek. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)

    A kiadások mintegy felére, 3.459 eFt-ra csökkentek. Az összes kiadás 90.3 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 10,6 %-át (368 eFt) az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségekre (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ez a tétel összegében nem sokat változott, arányaiban az összköltség csökkenése miatt jelentősen nőtt. Ennyiből tudjuk fenntartani a szükséges működést. Az avuló félben lévő technikák kiváltása a jövőben csak növelheti ezt az összeget.

    A tárgyévi eredmény 1.534 eFt-os pozitívumot mutat. Az analitikák elemzése, kötelezettségeink (4.127 eFt) összevetése a követelésekkel (4.714 eFt) további optimizmusra ad okot. Sikerült némi tartalékot felhalmoznunk, amivel áthidalhatjuk a pályázati rendszerben előforduló anomáliákat, megvalósíthatunk távlatosabb terveket. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően, sok szempontból igen eredményesen végezte tevékenységét a 2011. évben.

 

Kecskemét, 2012. február 16.

 

Salánki István
a KKKE Elnöke

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a Küldöttek Testülete 1./2012 számú határozatával 2012. május 5.-én elfogadta.