Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2012. évi közhasznú tevékenységéről

 

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.

    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.

    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.

    A 2012. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szer-vezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Levelezési cím és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)

 

    A Kecskeméti Fotókör továbbra is eredményesen működik. Eddig a Tiszti Klub adott otthont nekik, de idén júniusában újra költözésre kényszerültek. Szerdánként a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban tartják összejöveteleiket. Nagy Krisztián a fotókör irányítója. Szervezésükben bonyolódott immár 13. alkalommal a Bugaci Kontakt Fotográfiai nyári alkotótábor. Az itt archaikus technikákkal 12 év alatt készült képeiket a Katona József Színházban mutatták be. A kör tagjai sikeresen szerepeltek hazai fotópályázatokon („Alföldi Fotószalon”, „Szem” – Szentes). Januárban Kecskeméten („Kecskemét másképp”) májusban Budapesten állítottak ki „Hírös sorozatok” címmel kecskeméti fotósok. Kalocsa és Szentes után novemberben Nagykőrösön nyitották kiállításukat („Hüje létra”), ahol az év legjobb fotói kerültek falra. A szemszo.blogspot.com online naplóban képeket, véleményeket és információkat osztanak meg egymással és az olvasókkal.

    A Csík Zenekar az év végéig mintegy 105 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a közönség elé. Talán nem is volt olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna a fesztiválidényben. Nagykoncertet adtak a Szigeten (a Csík zenekar Daloskönyve), neves hazai előadóművészek közreműködésével. Brüsszelben, Londonban, Oslóban, de Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban is adtak ízelítőt népzenénkből. Tömegek voltak kíváncsiak hagyományos óévbúcsúztató bulijukra. Tízmillió (!) letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk, a 21. század pozitív „Szomorú vasárnapja”. 24 év munkájával fönn vannak a csúcson!

    A Renaissance Consort megalakulása óta legfontosabb célkitűzése a reneszánsz kor zenéjének kutatása és megismertetése a nagyközönséggel. A tavalyi évben 22 fellépésük volt határainkon belül. Kiemelkedik közülük a „Kecskeméti Promenád” rendezvénysorozaton való közreműködésük.

    A Miraculum Gyermekkórus fellépései nem voltak olyan átütőek, mint azt eddig megszoktuk . Összesen öt belföldi föllépés és tizenegy bemutató az ez évi mérlegük.

    Az Aurin Leánykar tagjai közreműködői voltak szinte minden jelentősebb városi rendezvénynek. Áprilisban Wroclawban (PL) a II. Vratislavia Sacra Nemzetközi Egyházzenei Kórusversenyen ifjúsági kategóriában I. helyezést értek el. Szeptemberben a csehországi Vyskovban a VII. ZpívejFest Nemzetközi Kórusfesztivál, októberben Szlovákiában – Rozsnyón a X. Gömöri Kulturális Napok vendégei voltak. Decemberben felléptek Budapesten – a Kodály Zoltán Bicinia Hungarica és Tricinia lemezbemutató hangversenyen. Repertoárjukból bőséges ízelítőt adtak karácsonyi koncertjükön is. Összesen 30 koncerten (ebből 8 külföldi) léptek föl.

    Az Aurin Nőikart 2006-ban kezdték szervezni azok a leányok, akik a Miraculum és az Aurin kórusok tagjai, alapító tagjai, számtalan siker részesei voltak. Idén a II. Vratislavia Sacra Nemzetközi Egyházzenei Kórusversenyen női kar kategóriában I. helyezést értek el. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket. Így három nagyobb fellépésük volt.

    Újra vannak tagjaink között néptáncosok, a Fantoly Gyula és Balogh Ildikó vezette felnőtt Kunság csoport, 24 fővel. Kecskeméten és környékbeli kis településeken léptek fel 8 alkalommal, az őszi és téli ünnepkör felelevenítésével, bemutatásával őrizve hagyományainkat. Viszonylag rövid működésük ellenére vállalták a megmérettetést; a budapesti fesztiválon „Minősült” címet kaptak.

 

    Bevételeink , pénzforrásaink szerkezete: a pénzügyileg rendezett bevételek a tavalyi szinten vannak. (8 %-os csökkenéssel 4.603 E Ft-ra állt be.) Szerkezetében komolyabb átrendeződések tapasztalhatók. Nincs új egyesületi, alapítványi támogatás. Sajnos ez a tendencia az adótörvényeket figyelve tartós. A magánszemélyek támogatása 50 E Ft. A vállalatoktól, vállalkozóktól kapott, tartalékolt támogatásból 302 E Ft-ot a Csík Zenekar, 349 E Ft-ot a kórusok használtak fel. Az SZJA 1 % tartalékolt összegéből 1.842 E Ft-ot a kórusok külföldi útjain felmerülő költségekre fordítottunk. Az SZJA 1% felajánlásából idén ismét jelentős összeg folyt be (546 E Ft), ezt a kórusok külföldi útjaira tartalékoltuk. A jövőben az adórendszerben bekövetkezett változások miatt itt is további csökkenésre számíthatunk.

    A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás összege az előző évhez képest drasztikusan, mintegy negyedére esett vissza. Ennek okait meg kell vizsgálni, az eredményt javítani kell. 2011-ről áthúzódva: a Városi Támogatási Program (Aurin Nőikar 42 E Ft, Kunság Táncegyüttes 42 E Ft, Renaissance Consort 80 E Ft) A Városi Támogatási Program 2012-ben a Rákóczi út revitalizációs programjában való közreműködéshez 300 E Ft-os, a Renaissance Consortnak 40 E Ft-os, a Kunság Táncegyüttesnek 40 E Ft-os,támogatást adott – ez utóbbiak elszámolása 2013-ra húzódik át. Külön pályázaton a Rákóczi út revitalizációs programjában való közreműködéshez 800 E Ft-ot nyertünk. Az összeget 2012-ben nem kaptuk meg, bár a pályázati költségeket kifizettük. Beérkezés és elszámolás jövőre, addig követelésként szerepeltetjük. (Az elnyert, átutalt, de el nem számolt összegek a „kötelezettségek” és „követelések” sorát gyarapítják).

    A közhasznú tevékenységből származó bevétel nőtt, így kellően magas (1.460 E Ft). Lehetőség szerint még növelni kell ezt a tételt, mert az egyesületi tevékenység folytatásához biztos alapokra lenne szükség. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. Jó a kamatbevétel (120 E Ft). (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)

A kiadások 4.508 E Ft-ra rúgnak. Az összes kiadás 94 %-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 6 %-át (273 E Ft) az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségekre (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, számítástechnikai eszközök, irodaszer stb.). Ez a tétel összegében nem sokat változott, arányaiban az összköltség csökkenése miatt jelentősen nőtt. Ennyiből tudjuk fenntartani a szükséges működést. Az avuló félben lévő technikák kiváltását elkezdtük egy laptop beszerzésével. A folytatás a jövőben csak növelheti ezt az összeget.

    A tárgyévi eredmény 95 E Ft-os pozitívumot mutat. Az analitikák elemzése, kötelezettségeink (2.542 E Ft) összevetése a követelésekkel (3.354 E Ft) bizakodásra ad okot. Bár tartalékunk jelentősen lecsökkent, de maradt annyi, amivel 2013-ban még megvalósíthatunk távlatosabb terveket. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

    Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően, sok szempontból igen eredményesen végezte tevékenységét a 2012. évben.

 

Kecskemét, 2013. február 16.

 

Salánki István
a KKKE Elnöke

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a Küldöttek Testülete 1./2013 számú határozatával 2013. május 26.-án elfogadta.