Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységéről

 

Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti.
Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
A 2013. évben eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. Több más társadalmi szer-vezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62. Levelezési cím és az irattár továbbra is az elnök lakásában (Kecskemét, Bajza u. 15.)

A Csík Zenekar az év végéig mintegy 100 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a közönség elé. Talán nem is volt olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna a fesztiválidényben. Brüsszelben, Londonban, Oslóban, Rómában, de Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban is adtak ízelítőt népzenénkből. Szeptemberben indult „Csík 25” jubileumi koncertsorozatuk, melynek zárásakor tömegek vettek részt hagyományos óévbúcsúztató bulijukon. A negyed századot bemutató könyvet írt róluk Süveges Gergő, dupla bakelit (vinyl) lemezt adtak ki. Nem maradt el a hivatalos elismerés sem: Kossuth-díjat vehettek át 2013 tavaszán. 11 millió (!) letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk, a 21. század pozitív „Szomorú vasárnapja”. 25 év munkájával fönn vannak a csúcson – és ezt hivatalosan is elimerték!

A Renaissance Consort megalakulása óta vallott célja a reneszánsz kor zenéjének kutatása és megismertetése a nagyközönséggel. A tavalyi évben 18 fellépésük volt határainkon belül. Kiemelkedik a kórusok „Renaissance motets, madrigals, dances” (Aurin 05) CD lemezén való közreműködésük – három táncot játszanak a 17. századból. A lemezen a Miraculum, az Aurin Leánykar és a Kamarakórus 26 korabeli kórusművet énekel.

A Miraculum Gyermekkórus 131 tagja közül a legjobbak, legképzettebbek jutnak közönség elé. 2013-ban részt vettek Erdélyben (Székelyudvarhelyen) a XVIII: Bárdos Lajos – Palló Imre Nemzetközi Kórusfesztiválon. Ott 3, idehaza 5 koncertet adtak. Ebből kiemelkedik a Kodály születésnapi és a Kodály Zoltán – Weöres Sándor ünnepi hangverseny. Énekeltek a közös karácsonyi hangversenyen is.

Az Aurin Leánykar 50 tagjával közreműködött szinte minden jelentősebb városi rendezvényen. A Budapesti XIV. Nemzetközi Kórusversenyen ifjúsági kategóriában I. helyezést értek el, különdíjat kaptak. Ezt követően Olaszországban (Loreto) a Virgo Lauretana Nemzetközi Kórusfesztiválon vettek részt. A nyári szünetben angliai koncertkörúton öregbítették városunk hírnevét. Szeptemberben Cipruson (Limassol) a Choral Crossroads – Singing the Bridges II. Nemzetközi Kórusfesztiválon szereztek új híveket a Kodály-módszernek. Nemzetközi fellépéseiket Svájcban (Sirnach és környéke) koncertkörúttal zárták. Repertoárjukból bőséges ízelítőt adtak karácsonyi koncertjükön a hazai közönségnek is. Összesen 49 koncerten (ebből 26 külföldi) léptek föl.

Az Aurin Nőikart 2006-ban szervezték meg azok a leányok, akik a Miraculum és az Aurin kórusok tagjaiként számtalan siker részesei voltak. 30 fő vállalja a tanulás, esetleg munka mellett a próbákat, a koncertezést. Idén a Budapesti XIV. Nemzetközi Kórusversenyen bizonyították, hogy nem fakult hangjuk: női kari kategóriában I. helyezést értek el. A sikerhez hozzájárult, hogy a Budapesten tanulóknak heti egy külön próbát szerveztek meg a fővárosban. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket. Így négy nagyobb fellépésük volt.

A Kamarakórus tagjai kis létszámot igénylő fellépéseken mutatják meg tudásukat. 2013-ban 4 alkalommal léptek föl

A Kunság csoport néptáncosai, a Fantoly Gyula és Balogh Ildikó vezette 25 fős felnőtt csoport. Balatoncsicsón, Cegléden, Kecskeméten, környékbeli kis településeken és a Bács-Kiskun Megyei Kapu-nyitogató Programsorozatban lépett fel 15 alkalommal, őrizve és bemutatva hagyományainkat.

Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: a pénzügyileg rendezett bevételek az eddigi szint duplájára nőttek. (10.183 eFt). Egyszeri alkalomnak tűnik: az Aurin Leánykar komoly külföldi meghívást kapott Ciprusra, ezért mozgósítottunk minden lehetséges forrást. Szerkezetében komolyabb átrendeződések tapasztalhatók. Nincs egyesületi, alapítványi támogatás. Sajnos ez a tendencia az adótörvényeket figyelve tartós marad. A magánszemélyek támogatása 200 eFt – a budapesti kórusverseny különdíját ebben a formában adták. A vállalatoktól, vállalkozóktól kapott, tartalékolt támogatásból 457 eFt-ot a Csík Zenekar, 946 eFt-ot a kórusok használtak fel. A ciprusi fesztivál érdekében sikerült két vállalatot támogatásra bírni – 700 eFt összértékben. Az SZJA 1 % tartalékolt összegéből 1.009 eFt-ot a kórusok külföldi útjain felmerülő költségekre, 466 eFt-ot a külföldi kórusutakon résztvevők biztosítási költségére fordítottunk. Az SZJA 1% felajánlásából idén ismét jelentős összeg folyt be (660 eFt), ezt a kórusok külföldi útjaira 2013-ban fel is használtuk. A jövőben az adórendszerben bekövetkezett változások miatt itt további csökkenésre számíthatunk, amit ellensúlyozhat a keresettel rendelkező kórustagok növekvő száma és az intenzívebb propaganda.
A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás összege az előző évhez képest több mint duplájára nőtt. Sajnos ez az idénre áthúzódó eseti pályázat (Rákóczi út revitalizáció 800 eFt) eredménye, egyébként drasztikusan visszaesett. Ezt az eredményt javítani kellene. 2012-ről áthúzódott a Városi Támogatási Program - Kunság Táncegyüttes 40 eFt. A Városi Támogatási Program 2013-ban a Kunság Tánc-együttesnek 60 eFt-os, a Csík zenekar jubileumi koncertjére szintén 60 eFt-os támogatást adott, (Az elnyert, átutalt összegekkel elszámoltunk, így a „kötelezettségek” és „követelések” sorát jelentősen megtisztítottuk).
A közhasznú tevékenységből származó bevétel kissé nőtt, így kellően magas (1.531 eFt). Lehetőség szerint még növelni kell ezt a tételt, mert az egyesületi tevékenység folytatásához biztos alapokat jelent. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. Elfogadható a kamatbevétel (39 eFt), itt jelentős csökkenés várható – a kamatszint esése és a tartalékolt, lekötött összegek megszűnése miatt. A külföldi kórusutak bonyolult finanszírozása miatt egyesületünkre hárult szinte a teljes pénzügyi megvalósítás, a résztvevők befizetéseit is mi fogadtuk ez 3.640 eFt. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)
A kiadások 9.678 eFt-ra rúgnak. Az összes kiadás 98%-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 2%-át (199 eFt) az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségekre (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ezt a tételt összegében 30%-kal csökkentettük, arányaiban az összköltség növekedése miatt is jelentősen csökkent. Ennyiből tudtuk fenntartani a szükséges működést. Az avuló félben lévő technikák kiváltását nem folytattuk, ez a jövőben növelheti ezt az összeget.
A tárgyévi eredmény 467 eFt-os pozitívumot mutat. Az analitikák elemzése, kötelezettségeink (49 eFt) összevetése a követelésekkel (34 eFt) bizakodásra ad okot. Bár tartalékunk jelentősen lecsökkent, de maradt annyi pénzeszközünk (1.299 eFt), amivel 2014-ben még belevághatunk távlatosabb tervek megvalósításába. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően, sok szempontból igen eredményesen végezte tevékenységét a 2013. évben.

 

Kecskemét, 2014. február 10.

 

Salánki István
a KKKE Elnöke