Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 2014. évi közhasznú tevékenységéről

 

Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2014. november 14-én kelt végzése alapján közhasznú fokozat szerinti jogállását nem tudta megtartani. A kérelemmel kapcsolatos – elsősorban formai okok miatt alakult ez így. A 2014. évben ettől eltekintve eredményesen folytatódott az Egyesület tevékenysége. 2015-ben újra nekivágunk a procedúrának.
Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, de az év folyamán ilyen nem történt.
Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
Több más társadalmi szervezethez hasonlóan székhelyünk a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház, Irinyi u. 62.

A Csík Zenekar az év végéig mintegy 80 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a közönség elé. Tavasszal jelent meg új albumuk, Amit szívedbe rejtesz címmel. Talán nem is volt olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna a fesztiválidényben. Erdélyben hosszabb turnén mutatták be új lemezüket, Felvidéken, Bécsben is adtak ízelítőt népzenénkből. Év végére kijött Csík János: Úgy élni, mint a fák (50 év) születésnapi CD lemeze. Tömegek vettek részt hagyományos óévbúcsúztató bulijukon. 12,7 millió (!) letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk, a 21. század pozitív „Szomorú vasárnapja”. Fönn vannak a csúcson – és ezt a szintet tartják is!

A Renaissance Consort megalakulása óta vallott célja a reneszánsz kor zenéjének kutatása és megismertetése a nagyközönséggel. A tavalyi évben 16 fellépésük volt határainkon belül.

A Miraculum Gyermekkórus 131 tagja közül a legjobbak, legképzettebbek jutnak közönség elé. 2014 tavaszán a kóruscsalád eddigi legjobb eredményét érték el: A wroclawi IV. Vratislavia Sacra Nemzetközi Egyházzenei Kórusversenyen kategóriaelsők, majd nagydíjasok lettek. A nyári szünetben angliai koncertkörúton öregbítették városunk hírnevét. Fellépéseik száma 21,ebből külföldön 11, Énekeltek a közös karácsonyi hangversenyen is.

Az Aurin Leánykar 50 tagjával közreműködött szinte minden jelentősebb városi rendezvényen. Az Éneklő Ifjúság bemutatón Arany diploma, az „Év kórusa cím” volt megérdemelt jutalmuk. 2014 tavaszán ünnepelték 15 éves fennállásukat. Az iskolai koncert és ünneplés mellett a Wojtyla Ház is helyet adott fellépésüknek, majd a bugaci Karikás csárdában szerveztek fogadást tiszteletükre. Szeptemberben a Trillme Nemzetközi Kórusfesztiválon Poznanban négy fellépésen remekeltek Repertoárjukból bőséges ízelítőt adtak karácsonyi koncertjükön a hazai közönségnek is. Összesen 23 koncerten (ebből 4 külföldi) léptek föl.

Az Aurin Nőikart 2006-ban szervezték meg azok a leányok, akik a Miraculum és az Aurin kórusok tagjaiként számtalan siker részesei voltak. 30 fő vállalja a tanulás, esetleg munka mellett a próbákat, a koncertezést. A Budapesten tanulóknak heti egy külön próbát szerveztek meg a fővárosban. Az év végén megismételték nagysikerű karácsonyi hangversenyüket. Így két nagyobb fellépésük volt.

A Kamarakórus tagjai kis létszámot igénylő fellépéseken mutatják meg tudásukat. 2014-ban 2 alkalommal léptek föl

A Kunság csoport néptáncosai, a Fantoly Gyula és Balogh Ildikó vezette 25 fős felnőtt csoport. 15 alkalommal lépett fel Kecskeméten, a környékbeli kis településeken és a Bács-Kiskun Megyei Kapu-nyitogató Programsorozatban Szerbiában is, őrizve és bemutatva hagyományainkat.

Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete: a pénzügyileg rendezett bevételek az eddigi szint fölött vannak. (7.899 eFt). Szerkezetében komolyabb átrendeződések tapasztalhatók. Nincs egyesületi, alapítványi támogatás. Sajnos ez a tendencia az adótörvényeket figyelve tartós marad. A magánszemélyek támogatása szintén elmaradt. A vállalatoktól, vállalkozóktól kapott, tartalékolt támogatásból 15 eFt-ot a Csík Zenekar használt fel. Egy vállalatot sikerült támogatásra bírni – 250 eFt értékben. Ezt a poznani fesztivál nevezési díjára használtuk fel. A Miraculum wroclawi első díja 367 eFt-tal gyarapította a működésre kapott támogatást. Az SZJA 1% felajánlásából idén ismét jelentős összeg folyt be (601 eFt), ezt a külföldi kórusutakon résztvevők biztosítási költségére fordítottunk, illetve a kórusok külföldi útjaira tartalékoltuk. A jövőben az adórendszerben bekövetkezett változások miatt itt további csökkenésre számíthatunk, de ezt ellensúlyozhatja a keresettel rendelkező kórustagok növekvő száma és az intenzívebb propaganda.
A pályázatokon elnyert, elszámolt támogatás összege az előző évhez képest drasztikusan visszaesett. Ezt az eredményt javítani kellene. A Városi Támogatási Program 2014-ben a Kunság Tánc-együttesnek 50 eFt-os támogatást adott. A Pro Renovanda 300 eFt-tal támogatta az Aurin poznani fellépéseit. Az elnyert, átutalt összegekkel elszámoltunk.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel a terveknek megfelelően nőtt, így kellően magas (2.770 eFt). Lehetőség szerint ezen a szinten kell tartani ezt a tételt, mert az egyesületi tevékenység folytatásához ez biztos alapokat jelent. Tagdíjbevétel és vállalkozási tevékenység bevétele nem volt. Elenyésző a kamatbevétel, ez várható volt – a kamatszint esése és a tartalékolt, lekötött összegek megszűnése miatt. A külföldi kórusutak bonyolult finanszírozása miatt egyesületünkre hárult szinte a teljes pénzügyi megvalósítás, a résztvevők befizetéseit is mi fogadtuk: ez 3.546 eFt. (Számszerűen és részletesen lásd a mellékelt táblázatban.)
A kiadások 6.528 eFt-ra rúgnak. Az összes kiadás 98%-át a csoportok működésével kapcsolatos költségekre fordítottuk, 2%-át (135 eFt) az egyesület tevékenységének fenntartását szolgáló közös költségekre (bank, infrastrukturális, kommunikációs költségek, eszközök, irodaszer stb.). Ez a tételt arányaiban nem változott. Ennyiből tudtuk fenntartani a szükséges működést. Az avuló félben lévő technikák kiváltását nem folytattuk, ez a jövőben növelheti ezt az összeget.
A tárgyévi eredmény 1.321eFt-os pozitívumot mutat. Kötelezettségeink (34 eFt) összevetése a követelésekkel (90 eFt) és pénzeszközeinkkel (2.654 eFt) bizakodásra ad okot. Bár tartalékunk jelentősen lecsökkent, de maradt annyi pénzeszközünk, amivel 2015-ben még belevághatunk távlatosabb tervek megvalósításába. Vállalkozási bevételeink nem voltak, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
Megítélésünk szerint az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően, sok szempontból igen eredményesen végezte tevékenységét a 2014. évben.

 

Kecskemét, 2015. február 16.

 

Salánki István
a KKKE Elnöke

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a Küldöttek Testülete 2015. május 17-én elfogadta.