KECSKEMÉTI KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET
Postacím: 6000 Kecskemét, Bajza József utca 15.
E-mail:

 

   A Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület helyi kulturális egyesület, közhasznú szervezet. Nyilvántartott tagsággal és önkormányzattal rendelkezik. Működését az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó új jogszabályok és az alapszabály szerint folytatja. Bírósági nyilvántartásba vétele folytán jogi személy, közhasznú szervezet. (B-Kk.M.-i Bíróság Pk. 60.197/90/2. és Pk. 60.197/90/8.)
   Az egyesület célja, hogy a művelődés egészének olyan új vagy részterületein tevékenykedjen, ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti az egyesülettől ezt kérő csoportokat (szakköröket, klubokat, köröket stb.)
   Ennek megfelelően „ernyő-egyesületként” feladata a kulturális tevékenységet végző személyek amatőr művészeti csoportjainak segítése tanácsadói-, szervezői-, reklám-propaganda feladatok ellátásával, pénzügyi-lebonyolítói háttér biztosításával. Előadó-művészeti területet érintő szakmai érdek-képviseleti tevékenység végzése.
   Az egyesület ezen célok megvalósítása érdekében kiemelten fontosnak tartja az Alapszabályban rögzített csoportokkal való együttműködést és kapcsolattartást.
    Az egyesület a kezdetektől fogva folyamatosan több-kevesebb sikerrel tevékenykedik. Ez a siker – a szervezet vázolt felépítésénél fogva – a csoportok által elért eredményekben testesül meg.

Jelenleg a következő csoportok tagjai az egyesületnek:

   Hisszük, hogy a modern kor követelményeinek úgy tudunk igazán megfelelni, ha a csoportokat, az általuk képviselt eszmeiséget, a létrehozott kulturális értékeket az eddigi hagyományos információhordozókon túl az Interneten is ismertetjük, bemutatjuk, elérhetővé tesszük.

 

Salánki István
az egyesület elnöke
E-mail: